Hyppää pääsisältöön
Kolme henkilöä keskustelevat tietokoneiden ääressä.

Yhteistyö ja verkostot

Kolmannen sektorin toiminta täydentää julkisia palveluita, joiden avulla edistetään ja vahvistetaan ikääntyvien asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Yhteistyö iäkkäiden kotona asumista tukevia palveluja tuottavien toimijoiden, kuten yritysten, järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa on meille hyvin tärkeää. Kolmannen sektorin toiminta täydentää julkisia palveluita, joiden avulla edistetään ja vahvistetaan ikääntyvien asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. He ovat merkittävä osa palveluketjua tai -kokonaisuutta.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on luoda Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin monitoimijainen toimintamalli, jossa korostuu eri toimijoiden välinen tiivis ja hyvä yhteistyö. Eri toimijat tuottavat erilaisia palveluita ja ne täydentävät toinen toisiaan. Nämä tukevat ikääntyvien asukkaiden kotona asumista, sen laatua ja turvallisuutta.

Kun asiakas ottaa yhteyttä hyvinvointialueen palveluohjaukseen, hän saa tietoa alueensa kaikista palvelua tuottavista tahoista. Asiakas- ja palveluohjaajat koulutetaan ja valmennetaan työhönsä siten, että he osaavat kertoa myös yksityisistä palvelutuottajista, sekä seurakuntien ja järjestöjen tarjoamista palveluista ja toiminnasta.

Toimenpiteet

  • Teemme yhteistyötä Keski-Suomen Yrittäjien YrHyvaKS-hankkeen kanssa. YrHyvaKS-hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto ja se tuo yksityisten palvelutuottajien näkökulmaa hyvinvointialueen kehittämistyöhön. 
  • Käymme vuoropuhelua Keski-Suomen kuntien vanhusneuvostojen kanssa ja sitä kautta saamme yhteyden myös eri kunnissa toimiviin eläkeläisjärjestöihin.
  • Olemme mukana lakisääteisten, hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen vaikuttajatoimielinten työryhmätyöskentelyssä.