Hyppää pääsisältöön
Ammattilainen vastaanotolla.

Kuntayhteistyösopimus

Keski-Suomessa hyvinvointialue, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen kunnat ovat toistensa strategisia kumppaneita. Kumppanuus perustuu yhteiseen tietoon perustuvaan tilannekuvaan Keski-Suomen väestöstä ja eri väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden kehitysnäkymistä.

Avointa ja avarakatseista kumppanuutta

Strateginen kumppanuus rakentuu vahvaan luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen. Yhteistyötä tehdään avoimin ja vuorovaikutuksellisin suhtein.

Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen hyvinvointialueen puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi on valmisteilla. Meillä sopimusosapuolilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Sopimus määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet. Asukkaiden terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen on sopimuspuolten yhteinen tehtävä ja osapuolet sitoutuvat myös ihmislähtöisiin ja toimiviin palveluihin.