Hyppää pääsisältöön

Järjestöille

Järjestöfoorumin 6.9. esitykset

Alla hyvinvointialueen järjestöfoorumin aineistot

Avustukset järjestöjen ruoka-aputoimintaan

Valtionavustukset ruoka-aputoiminnan järjestämiseksi jaetaan tänä vuonna uudella tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö kokeilee mallia, jossa lahjoitetun hävikkiruoan jakeluun tarkoitettu avustus kohdennetaan kunnan, maakunnan tai hyvinvointialueen kautta paikallisille ruoka-aputoimijoille. Tähän saakka valtionavustus on jaettu ruoka-apua jakavien järjestöjen valtakunnallisille keskusjärjestöille. Keski-Suomessa on päädytty siihen, että valtionavustuksen hakijana toimii hyvinvointialue.  

Valtionavustushakemus jätettiin sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun lopussa 2023, arvioitu käsittelyaika on n. 2-3 kuukautta.

Järjestöjen toiminta-avustusten haku vuodelle 2024

Toiminta-avustusten haku aukeaa joulukuussa 2023.

Järjestöyhteistyön periaatteet Keski-Suomen hyvinvointialueella

Katso periaatteet dokumentista täältä.

Omaks.fi-palvelussa kootusti järjestöt

Järjestöt tarjoavat jäsenilleen muun muassa vertaistukea, tietoa sairauksiin tai eri elämäntilanteisiin, hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyen sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa. OmaKS.fi:lle, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen verkkosivuille on koottu paikallisia, maakunnallisia sekä valtakunnallisia järjestöjä.

Tutustu OmaKS.fi:n järjestöt-sivuun.

Lähellä-palvelu yhdistyksesi työkaluksi

Kannustamme Keski-Suomessa toimivia järjestöjä päivittämään ja ylläpitämään tietojaan Lähellä.fi-palvelun on kautta. Sivustolla saat yhdistyksellesi näkyvyyttä tuhansille palvelun käyttäjille.

Uutiskirjeet

Järjestöille suunnatuissa uutiskirjeissä kerromme muun muassa hyvinvointialueen valmistelusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistuksen ajankohtaisista asioista järjestöjen näkökulmasta. Liity uutiskirjeen tilaajaksi lomakkeella.

Uutiskirjearkisto:

Järjestöt palveluiden kehittämisessä

Yhteistyö keskisuomalaisten järjestöjen kanssa on meille tärkeää, sillä järjestöjen toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöjen toiminnat täydentävät julkisia palveluita, esimerkiksi järjestöjen tarjoama tuki voi olla osa palveluketjua tai -kokonaisuutta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistus vaikuttavat keskisuomalaisten järjestöjen toimintaan. Teemme tiivistä yhteistyötä ja käymme vuoropuhelua järjestöjen kanssa muun muassa hyvinvointialueen järjestö- ja osallisuusfoorumeissa sekä järjestöjen ja Keski-Suomen maakunnan kumppanuuspyödässä.

Järjestöt tuovat oman asiantuntemuksensa ja jäsenistönsä asiakaskokemustiedon palveluiden kehittämiseen. Järjestöjen tarjoama tieto- ja neuvontatuki sekä muut palvelut kuten ryhmä- ja vertaistoiminta huomioidaan osana palvelukokonaisuutta. Myös järjestöjen keskinäinen yhteistyö on tärkeää asiakkaiden tarpeiden ja kokonaisuuksien hahmottamisen kannalta.

Tutustu järjestöihin osana kehittämistyötä ryhmissä ja verkostoissa klikkaamalla plus-ikonia alla.

 • Järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimen tehtävänä on osallistua hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja
 • Vaikuttamistoimielin osallistuu valmisteluun koskien hyvinvointialueen suunnitelmia ja toimenpiteitä keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi
 • Vaikuttamistoimielin arvioi järjestöjen ja seurakuntien toimintaedellytyksiä sekä hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja yhteistyörakenteiden toimivuutta
 • Vaikuttamistoimielin vaikuttaa aloittein, lausunnoin ja kannanotoin hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä järjestöjen ja seurakuntien kannalta
 • Vaikuttamistoimielin kehittää ja edistää hyvinvointialueen järjestöyhteistyötä ja osallisuuden rakenteita
 • Vaikuttamistoimielimen tehtävänä on arvioida ja kehittää strategian mukaista kumppanuutta Keski-Suomen hyvinvointialueella

Toimielimen jäsenet:

Toimielimen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen järjestelmässä:

https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

Keski-Suomen hyvinvointiryhmä

 • Harri Jukkala (Ehyt)
 • Petri Lehtoranta (KesLi)
 • Tiina Sivonen (KYT)

Hankkeiden ohjausryhmä

 • Tiina Sivonen (KYT)

Diabetesosaajien verkosto

 • Kristiina PIgg (Keski-Suomen sydänpiiri)
 • Jyrki Saarela (KesLi)
 • Marjo Logren (Pihtiputaan diabetesyhdistys)

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäjäverkosto

 • Anne Astikainen, Riitta-Liisa Sallinen (Keski-Suomen syöpäyhdistys)
 • Elisa Järvenpää (Keski-Suomen Omaishoitajat)
 • Elina Laine (Suomen Kipu)

Lape -yhteistyöryhmä

 • Susanna Huovinen (Keski-Suomen ensi- ja turvakodit)
 • Sointu Möller (Koske)
 • Merja Lehtiharju (Perhehoitoliitto)

Maakunnallinen mtp -kehittäjäverkosto

 • Sovatek 
 • Äänekosken Ilona
 • Kriisikeskus Mobile
 • Suvimäen klubitalo

Maakunnallinen elämäntapaohjauksen kehittämistyöryhmä

 • KesLi

Hallitsemattoman syömisen hoito

 • Suvi Björkqvist (Toimiva ry)

Päihdeasiakkaan palveluketju

 • Jussi Suojasalmi, Jaana Santalahti, Kari Korhonen, Raili Korhonen, Aimo Hiltunen, Anne-Maria Perttula, Mahsa Mahoud, Mirka Mikkola (Sovatek)
 • Tiina Saarinen (A-Klinikkasäätiö)

FINGER -toiminnan suunnittelutyö

 • Keski-Suomen muistiyhdistys
 • Keski-Suomen sydänpiiri 

K-S Vammaispalvelutyöryhmä

 • Aivoliitto
 • Pesäpuu
 • Kuurojen liitto
 • Lihastautiliitto
 • K-S kehitysvammaisten tuki

Keski-Suomen perhekeskusyhdyshenkilöverkosto

 • Kaisa Koivuniemi (Likes)
 • Jyrki Saarela (KesLi) 
 • Timo Soininen (MLL Järvi-Suomen piiri )

Lapset puheeksi -ohjausryhmä

 • Timo Soininen (MLL Järvi-Suomen piiri )
 • Liisa Jaakonaho (Kriisikeskus Mobile)

Yhdenmukaisia toimintamalleja valmistelevat työryhmät

 • Mielenterveys - ja päihdepalvelut 
  • Jussi Suojasalmi (Sovatek)
 • Perhekeskus
  • Tuula Pitkänen (MLL)
  • Jyrki Saarela (KesLi)
 • Ohjaus ja neuvonta
  • Kristiina Pigg (Keski-Suomen sydänpiiri)
  • Liisa Ansio (Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki)
  • Emmanuel Sibomana (Paremmin Yhdessä ry)
 • Vammaispalvelut
  • Tero Aapajärvi (Keski-Suomen cp-yhdistys)
  • Liisa Ansio (Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki)
 • Työikäisten sosiaalipalvelut
  • Tiina Sivonen (Työllisyyden alatyöryhmä) (Keski-Suomen yhteisöjen tuki)

Kuntoutuksen työryhmä, (järjestötunneille osallistuneet)

 • Elina Vaskelinen (Keski-Suomen syöpäyhdistys)
 • Marika Raitio (Keski-Suomen syöpäyhdistys)
 • Margit Hassinen (Kuuloliitto)
 • Mirja Immonen (Jkl naisvoimistelijat)
 • Janita Lätti (Näkövammaisten liitto)
 • Kristiina Pigg (Sydänpiiri)
 • Timo Rautiainen (Munuais- ja maksaliitto)

Järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä

 • Wilén Jari Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry.
 • Seppänen Kalle Keski-Suomen Sopimuspalokunnat ry
 • Astikainen Anne Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
 • Lehtoranta Petri Keski-Suomen Liikunta ry
 • Aapajärvi Tero Jyväskylän Seudun Invalidit ry / Keski-Suomen cp-yhdistys
 • Huovinen Susanna Keski-Suomen ensi ja turvakoti ry
 • Turkkila Susanna Keski-Suomen Näkövammaiset ry
 • Sivonen Tiina Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
 • Hauvala Tuija Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry
 • Pigg Kristiina Keski-Suomen Sydänpiiri Ry
 • Suojasalmi Jussi Sovatek-säätiö
 • Liiri Kati Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry
 • Ahonen Heli Jyväskylän seurakunta
 • Liukko Aki Vaajakosken baptistiseurakunta