Hyppää pääsisältöön

Henkilöstö

Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä sekä Keski-Suomen pelastuslaitokselta yli 9 500 työntekijää. Uudistuksen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialue on koko maakunnan suurin työnantaja.

Muutosta toteutetaan yhteistoiminnassa

Henkilöstö on muutoksen tärkein toteuttaja. Siksi henkilöstö halutaan pitää ajan tasalla uudistuksen etenemisestä ja tarjota vastauksia niihin kysymyksiin, joita muutokseen ja siirtymiseen liittyen työyhteisöissä herää. 

Muutosta tehdään yhteistoiminnassa, joka tarkoittaa sitä, että uudistusta käsitellään säännöllisesti työpaikoilla erilaisissa tapaamisissa, tilaisuuksissa sekä yhteistoimintaelimissä. 

Esimiesten velvollisuus on tuoda työntekijöille tietoa muutoksesta sekä välittää työyhteisöissä esille nousseita huolia ja kysymyksiä uudistuksen valmistelijoille. Uudistuksen edetessä järjestetään myös erilaisia info- ja kyselytilaisuuksia, joissa voi kysyä valmistelijoilta uudistuksen etenemisestä. Palautetta voi antaa myös suoraan valmistelusta vastaaville henkilöille, joiden yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.

Tiedonkulkua varmistetaan koko valmisteluvaiheen ajan tekemällä myös aktiivista yhteistyötä henkilöstöjärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat mukana kaikissa valmisteluryhmissä ja lisäksi hyvinvointialueella toimii oma yhteistoimintaelin, jonka yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme