Hyppää pääsisältöön
Aija Suntioinen

Viimeistä viedään – hyvinvointialueen talouden valmistelu käynnistynyt

18.10.2021

Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen on aikaa vuosi ja kaksi kuukautta. Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoiminnasta vuodenvaihteesta 2023 alkaen.

Talouden asioissa ajan mittayksikkönä on usein kalenterivuosi, joka useimmiten on myös kirjanpidon vuosi eli tilikausi. Ihan pian on siis alkamassa viimeinen tilikausi ja toimintavuosi nykyisellä tutulla rakenteellamme. Nyt syksyllä hyväksyttävät talousarviot ovat viimeiset kuntien ja kuntayhtymien talousarviot, joissa sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoiminta ovat mukana. Vuodenvaihteessa kunnat ja kuntayhtymät päättävät viimeistä kertaa uuden alkavan vuoden sote-palveluiden asiakasmaksuista. Ensi syksynä näitä asioita valmistellaan ja päätetään sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen osalta uudella hyvinvointialueella.

Paljon pysyy ennallaankin, onneksi

Keski-Suomen asukkaille, hyvinvointialueen asiakkaille ja potilaille tuotetaan palveluita myös tammikuun ensimmäisenä päivänä 2023. Hyvinvointialueen noin 10 000 työntekijälle maksetaan palkat tammikuussa 2023. Tavaroita ja palveluita ostetaan ja rahaliikenne kulkee hyvinvointialueelta tavarantoimittajille ja palveluntuottajille.

Tavoitteena on tehdä siirtymä uuteen rakenteeseen niin sujuvasti, että arjen hallinnollisissa asioissa emme muutosta liiaksi huomaisi. Korkeintaan muutokset parempaan. Usein se on paras mittari siitä, että talouden ja hallinnon prosessit toimivat. Eleettömyydestään huolimatta onnistunut muutos vaatii myös talouden osalta valtavan määrän hyvin koordinoitua taustatyötä laajalta joukolta talouden ammattilaisia niin kunnissa, kuntayhtymissä kuin aloittavalla hyvinvointialueella. Uuden rakentamisen rinnalla täytyy tavalliseen tapaan hoitua myös viimeisen toimintavuoden normaalit vuosikellon mukaiset asiat.

Parhaita ratkaisuja kohti

Talouden osalta pohjatyötä kohti uutta hyvinvointialuetta koordinoi ja valmistelee talousjaosto. Talousjaoston jäseninä ovat talousjohtajat tai muut talouden asiantuntijat kaikista niistä organisaatioista, joista hyvinvointialueelle siirtyy toimintaa. Lisäksi jaostossa on mukana henkilöstön edustajat. Talousjaostossa käsitellään hyvinvointialueelle siirtyvän toiminnan talouden, omaisuuden ja tilojen siirtoon liittyviä asioita. Ensimmäisenä konkreettisena työnä on käynnissä siirtyvän toiminnan tietopohjan koonti kunnista ja kuntayhtymistä. Näiden tietojen avulla rakennamme yhteistä ymmärrystä koko Keski-Suomen osalta toimintaan käytetyistä ja tarvittavista euroista, käytössä olevista toimitiloista, hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta ja talouden ja henkilöstöhallinnon prosesseissa käytettävistä tietojärjestelmistä. Tältä pohjalta valmistelemme uuden hyvinvointialueen parhaita ratkaisuja.

Jaoston puheenjohtajana teen työtä luottavaisin mielin. Meillä Keski-Suomessa on laajasti asiantuntemusta ja hyvä yhteistyö ja siten myös erinomaiset mahdollisuudet onnistua.

Aija Suntioinen
puheenjohtaja, talousjaosto
Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin