Hyppää pääsisältöön

Blogikirjoitus

Turvallinen siirtymä kohti ihmislähtöisyyttä

21.9.2022

Tavoitteenamme ovat ihmislähtöiset palvelut, jotka mahdollistavat hyvän arjen jokaiselle. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kokemus on tärkeä niin lapselle, nuorelle, työikäiselle kuin ikääntyneillekin joka puolella hyvinvointialuetta, kirjoittaa aluehallituksemme puheenjohtaja Maria Kaisa Aula blogissamme.

Keski-Suomen hyvinvointialueen tavoitteena ovat ihmislähtöiset palvelut, jotka mahdollistavat hyvän arjen jokaiselle. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kokemus on tärkeä niin lapselle, nuorelle, työikäiselle kuin ikääntyneillekin joka puolella maakuntaa.

Jokaisen on voitava luottaa, että sosiaali- terveys tai pelastustoimen apua on saatavilla silloin kun sitä tarvitaan. Vahvat lähipalvelut, hoidon ja tuen jatkuvuus sekä palvelun saaminen yhdeltä luukulta tuli esille monissa toiveissa, kun hyvinvointialueen valmistelua varten kerättiin alkuvuodesta palautetta.

Nämä tavoitteet ovat hyvinvointialueelle tammikuussa valitun 69-jäsenisen valtuuston hyväksymiä, osana strategiaa, jonka perusteella aluehallitus johtaa Keski-Suomen hyvinvointialuetta.

Ihmislähtöiseen Keski-Suomen ei päästä käden käänteessä. Eri ikäisten ja erilaisessa elämäntilanteissa olevien keskisuomalaisten mielipiteiden selvittäminen on osa valmistautumista. Silloin osataan jatkaa sitä mikä nyt toimii ja uudistaa sitä, missä on korjaamisen tarvetta. 

Turvallinen siirtymä on tärkeintä vuodenvaihteessa

Ensi vuoden vaihteessa 26 nykyistä Keski-Suomen kuntien perusturvaorganisaatiota henkilöstöineen sekä sairaanhoitopiiri liittyvät yhteen Keski-Suomen hyvinvointialueeksi. Uuden kokonaisuuden budjetti on peräti 1 miljardi. Tarkoitus on toimia niin, että nykyisillä rahoilla saadaan enemmän hyvinvointia ja  terveyttä aikaan. 

Vuodenvaihteessa tärkeintä on jatkuvuus ja turvallinen siirtymä. Palvelut löytyvät aivan entisistä paikoista terveyskeskuksista ja sosiaalitoimistoista: Palveluverkko ei vuodenvaihteessa muutu. Organisaatio uudistuu etenkin johtamisen osalta, mutta asiakkaan lähellä olevat ammatti-ihmiset pysyvät pääosin nykyisillä paikoillaan. 

Pidemmän päälle muutoksia tulee ja erilaisten palveluiden kriteerejä on tarpeen yhtenäistää. Esimerkiksi omaishoidon tuen kriteerit ja eri palveluista perittävät maksut ovat eri kunnissa erilaisia. Yhtenäistäminenkin on tehtävä ihmislähtöisesti ja asiakkaita kuunnellen. Muutosten siirtymäaikojen tulee olla riittävän pitkiä. 

Kuljetuspalveluihin parempia ratkaisuja

Kohti parempia palveluita mennään asteittain, kun turvallinen siirtymä kunnista hyvinvointialueelle on varmistunut. 

Yksi korjausta vaativa asia ovat vanhus- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Niistä on tullut paljon kritiikkiä. Autoja ei ole ollut aina saatavilla ja asioinnit ovat voineet mennä mönkään. Kuljetukset kilpailutetaan uudelleen. Uudessa mallissa välityspalvelut ja autot halutaan saada toimimaan paremmin yhteen. Tavoitteena on saada luottavampi kuljetuspalvelu käyntiin vuoden 2023 maaliskuussa.

Keski-Suomessa lisätään myös sosiaali- ja terveyspalveluita verkossa ja etänä. Ne on tarkoitettu ihmisille, jotka niitä osaavat ja haluavat käyttää. Heitäkin on paljon. Mutta kaikki ei mene verkkoon! Yhtä tärkeitä ovat kivijalkapalvelut eli ihmiset oven takana sekä kotiin tulevat ja liikkuvat palvelut. Yhdenvertaisuus palveluissa on uudistuksen tavoite. 

Ilman osaavaa henkilöstöä ei ole laadukkaita palveluita. Keski-Suomen hyvinvointialueella koetetaan tehdä kaikki mahdollinen siinä, että olisimme vetovoimainen työnantaja hoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, pelastajille ja muille ammattilaisille. Perheen ja työn yhdistämisen mahdollisuudet ja erilainen joustavuus on osa ratkaisua. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kumppanuuksia 

Hyvinvointialueen tehtävä on sovittaa sujuvasti ihmisten arkeen omat, kotikunnan, seurakunnan ja järjestöjen tuet ja palvelut. Mitä paremmin kotikunnassa toimivat erilaiset harrastuspiirit, kansalaisopisto, nuorisotyö tai erilaiset yhdistykset, sitä vähemmän on yksinäisyyttä. Yksinäisyys on esimerkiksi monien mielenterveyden ongelmien taustalla. 

Hyvinvointialue tekee sopimuksia kuntien ja Keski-Suomen liiton kanssa, avustaa järjestöjä ja tekee yhteistyötä seurakuntien kanssa. Korkeakoulut ja oppilaitokset ovat kumppaneita osaamisen vahvistamisessa. Tavoitteena on saada eri toimijat Keski-Suomessa kulkemaan yhdessä ihmislähtöiseen suuntaan. 

Maria Kaisa Aula
aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue,
mariakaisa.aula@hyvaks.fi