Hyppää pääsisältöön
Ville Mensala

Blogikirjoitus

Pelastustoimen valmistelulinjan ajankohtaiskatsaus

10.5.2022

Pelastustoimen valmistelu Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle jatkuu väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden jälkeen Pelastustoimen valmistelulinjassa.

Keski-Suomen pelastuslaitos tulee olemaan osa Keski-Suomen hyvinvointialuetta. Pelastustoimi on hyvinvointialueella kuitenkin oma erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. Sote-uudistuksen rinnalla Suomessa toteutuu myös pelastustoimen uudistus, joka vahvistaa valtion, sisäministeriön, strategista ohjausta. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus takaa entistä yhdenmukaisemmat pelastustoimen palvelut eri puolilla Suomea. Tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Valmistelu etenee monissa työryhmissä

Pelastustoimen valmistelulinjassa Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstö tekee valmistelutyötä useassa työryhmässä, joita on perustettu muiden valmistelulinjojen konkreettista työtä tekemään. Pelastustoimen siirrossa, yhteisvalmistelussa varmistetaan, että hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvä pelastustoimi huomioidaan hallinnon, HR-, talouden, tukipalveluiden ja ICT-valmisteluissa toimialan tarpeiden mukaisesti.

Pelastuslaitoksen henkilöstöä valmistelee varautumisen, valmiussuunnittelun ja riskienhallinnan työryhmissä tärkeää jatkuvuudenhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kokonaisuutta. Valmistelu on yhteistyötä sosiaalitoimen, terveystoimen ja pelastustoimen asiantuntijoiden kesken. Hyvinvointialueen yleinen varautuminen ja valmiussuunnittelu sekä toimialakohtaiset varautumisvelvoitteet ohjaavat meitä kaikkia hyvinvointialueen toimijoita suunnittelemaan, harjoittelemaan ja tiedostamaan kriittisten toimialojen ja niiden palveluita tuottavien hyvaKS tuotanto-organisaatioiden jatkuvuudenhallintaa kaikissa olosuhteissa.

Ensihoidon järjestämisvastuuta ja toimintamallia hyvinvointialueelle valmistellaan KSSHP:n ensihoidon vastuulääkärin johdolla. Maakunnan suurimpana ensihoitopalveluiden tuottajana Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun asiantuntijat ovat mukana valmistelussa.

Hyvinvointialueen ICT-valmistelussa pelastuslaitoksen asiantuntijoiden osallistuminen on kriittisen tärkeää. Pelastustoimella on lakisääteinen velvoite korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimusten mukaisesti toteutetun julkisen hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) käyttöön. Turvallisuusverkkoon kuuluu viestintäverkko ja siihen välittömästi liittyvät laitetilat, laitteet ja muu infrastruktuuri sekä turvallisuusverkon yhteiset palvelut. Pelastusviranomaiset valmistelevat yhteistyössä ICT-asiantuntijoiden kanssa hyvaKS ICT-kokonaisuutta.

Pelastustoimen valmistelussa yhdyspinnoilla tarkoitetaan pelastusviranomaisten yhteistyötä kuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Pelastustoimen uudistus ei muuta pelastuslaitoksen lakisääteisiä tehtäviä ja pelastustoimen palvelut säilyvät nykyisen kaltaisena. Keskeisiä yhdyspinnoilla tapahtuvia tehtäviä syntyy pelastustoimessa mm. rakentamisessa ja kaavoituksessa. Konkreettisina toimintoina ovat mm. kuntien rakennusvalvonnan ja väestönsuojien lausuntoihin liittyvät asiat. Toimivien yhteistyörakenteiden jatko tulee varmistaa myös hyvinvointialueen pelastustoimessa.

Pelastustoimen valmistelulinjassa kootaan vastuuvalmistelijan johdolla pelastuslaitoksen asiantuntijat säännöllisesti yhteen ja luodaan tilannekuva valmistelun etenemisestä pelastustoimen uudistuksen tavoitteisiin nähden. Valmistelu etenee aikataulussa. Priorisointia tarvitaan, jotta valmistelutyössä tulevat huomioiduksi kriittiset asiakokonaisuudet ja ehdottomasti tehtävät asiat.

Hyvän arjen turvallisuutta

Pelastustoimi tuottaa turvallisuutta arjessa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Pelastustoimen turvallinen siirto hyvinvointialueen järjestämisvastuulle onkin kaiken valmistelumme lähtökohta ja tavoite. Nykyisten Keski-Suomen sote-organisaatioiden ja pelastustoimessa pelastuslaitoksen toimiva arki sekä henkilöstön työssäjaksaminen on huomioitava valmistelutyön ohella. Se on varmasti yhteinen tavoite meillä kaikilla hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistuvilla.

Rakennamme osaltamme hyvinvointialueen palveluita pelastustoimen arvojen mukaisesti: inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti yhteistyössä.

Kevätaurinkoisin terveisin,

Ville Mensala
pelastustoimen vastuuvalmistelija
Keski-Suomen hyvinvointialue