Hyppää pääsisältöön
Ville Mensala

Pelastustoimen uudistus etenee vuoden 2004 alueellistamisessa luoduista lähtökohdista

7.10.2021

Osana hyvinvointialueuudistusta toteutetaan myös pelastustoimen uudistus. Pelastustoimen järjestämisestä vuoden 2023 alusta vastaavat hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. Pelastustoimen alueellistaminen toteutui kuitenkin jo vuonna 2004, kun pelastustoimen tehtävät siirtyivät yksittäisiltä kunnilta yhteensä 22:lle kuntien ylläpitämälle pelastuslaitokselle.

Keski-Suomen pelastuslaitos on toiminut keskisuomalaisten maakunnallisena turvallisuusviranomaisena jo 17 vuotta. Mitä pelastustoimen uudistuksella nyt tavoitellaan?

Valtion ohjaus vahvistuu ja yhteistyöverkostot laajenevat

Pelastustoimen uudistuksessa valtion ohjaus vahvistuu. Sisäministeriön johtaman pelastustoimen uudistuksen tavoitteena ovat entistä yhdenmukaisemmat ja siten yhdenvertaisemmat pelastustoimen palvelut koko maassa. Keski-Suomen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen käytännön tehtävät alueellaan. Uudistuksessa kehitämme pelastustoimen toimintaa alueellisesti täällä Keski-Suomessa sekä valtakunnallisena järjestelmänä. Yhteistyötä tiivistetään myös sosiaali- ja terveystoimen kanssa ensihoitopalveluiden tuottamisessa.

Pelastustoimen uudistuksella tavoitteena on parantaa päivittäistoiminnan lisäksi suuronnettomuuksiin ja muihin häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin ja niihin kuuluviin väestönsuojelutilanteisiin varautumista. Palveluita tulee kehittää muuttuvan toimintaympäristön ja sen uhkien mukaisesti ‒ tietoon perustuen. Kyse on ihmisten elintärkeistä lähipalveluista. Pelastustoimi on jatkossakin itsenäinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala myös hyvinvointialueella.

Pelastustoimen jaoston tehtävät ja tavoitteet

Keski-Suomen väliaikainen valmistelutoimielin on perustanut Pelastustoimen jaoston toimimaan pelastustoimen valmistelukokonaisuuksien johtoryhmänä. Jaoston tehtävänä on huolehtia valmistelun etenemisestä sisäministeriön johtaman pelastustoimen hallintouudistushankkeen linjausten ja pelastustoimen järjestämislain (613/2021) mukaisesti. Yhteensovitamme uudistusta pelastustoimen näkökulmasta eri verkostotoimijoiden kanssa.

Jaoston puheenjohtajana olen koonnut asiantuntijoita työskentelemään tukenani sekä johtamaan työskentelyä neljässä valmistelutyöryhmässä:

  • Pelastustoimen siirto: tehtävänä valmistella pelastuslaitoksen osalta hyvinvointialueelle siirtoon liittyvät asiat, esimerkiksi henkilöstö, talous, ICT, kiinteistö ja irtaimisto.
  • Varautuminen ja valmiussuunnittelu: tehtävänä valmistella hyvinvointialueen varautumis- ja valmiussuunnitteluun sekä yleiseen varautumiseen liittyvät asiat yhteistyössä sote-toimialan kanssa.
  • Ensihoito: tehtävänä valmistella ensihoidon toimintamallia sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen toimesta hyvinvointialueelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin johdolla.
  • Yhdyspinta-asiat: tehtävänä valmistella pelastuslaitoksen ja kuntien yhteistyöhön liittyvät asiat.

Turvallista syksyä kaikille!

Ville Mensala
puheenjohtaja, Pelastustoimen jaosto
Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin