Hyppää pääsisältöön
Maria Pynnönen.

Muuttunut arki ja maailmanmeno haastavat ikääntyneen mielen hyvinvoinnin

30.9.2022

Meillä on takanamme monta pitkää koronapandemian sävyttämää kuukautta. Kun koronan suhteen saimme hieman jo huokaista helpotuksesta, seuraavaksi meitä on huolestuttanut Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Nämä kriisit ovat koetelleet monien ikääntyneiden mielen hyvinvointia. Mielenterveyden horjuminen ikääntyessä ei ole mitenkään harvinaista. Elämä on jatkuvaa muutosta, eikä muutosten määrä ainakaan vähene ikääntymisen myötä.

Valtaosa ikääntyneistä on selviytynyt heille kohdistuneista tiukoista koronarajoituksista hyvin. Osa on kuitenkin kokenut eristäytyneensä tavanomaisesta arjesta sekä tunteneensa pahempaa yksinäisyyttä sosiaalisten kontaktien puutteessa. Koronapandemian aiheuttamat mielen hyvinvoinnin kielteiset seuraukset sekä koronajonoista aiheutuneen hoitovelan purkaminen tulevat kestämään kauan. Niin ikään sota on luonut turvattomuutta ja huolta tulevaisuudesta sekä nostanut monien iäkkäiden mieleen ahdistavia muistoja aikaisemmista sodista kotirintamallamme. 

Nykyinen maailmanmeno osoittaa, että myös ikääntyneet tarvitsevat juuri heille kohdennettuja mielenterveys- ja päihdepalveluja. Palvelujen kysyntä on tulevaisuudessa vieläkin suurempaa, sillä yhä useampi keskisuomalainen täyttää 65-vuotta. Ikääntyneen väestön tarpeet on otettu huomioon laajasti Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden, myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen, suunnittelussa.

Elämä muuttuu ikääntyessämielen hyvinvoinnin uhka vai mahdollisuus? 

Eläkkeelle jääminen voi lisätä mielen hyvinvointia, mutta se tuo mukanaan myös uudenlaisia haasteita. Joillekin työ on voinut olla tärkein arjen rytmittäjä ja sosiaalisten suhteiden lähde; tällöin lisääntynyt vapaa-aika voikin tuntua yksinäiseltä. Jotkut pyrkivät helpottamaan tunnetta alkoholilla, joka toimii siihen huonosti. Toisille eläköityminen tarkoittaa ihanaa ja kauan kaivattua arjen hidastumista kiireisen työelämän jälkeen. Nyt on enemmän aikaa rakkaille läheisille ja harrastuksille eikä kiire mihinkään!

Eläkkeellä myös ystävät ja läheiset ympärillä ikääntyvät ja saattavat sairastua tai menehtyä. Sairaus voi vaikuttaa toimintakykyyn, aiheuttaa pelkoa ja huolta myös kotona pärjäämisestä. Ikääntyneen elämänkokemukset kuitenkin pehmittävät näitä muutoksia, sillä matkan varrelle on ehtinyt jo kertyä kokemuksia elämän kannattelusta; menetyksiin suhtautumiseen on voinut löytyä uudenlainen näkökulma. 

Mielenterveydestä puhutaan julkisuudessa tällä hetkellä paljon ja siihen liittyvää häpeää pyritään vähentämään. On kuitenkin yksi ikäryhmä, joka edelleen jää vähemmälle huomiolle mielenterveyteen liittyvässä keskustelussa ikääntyneet. Tähän kaipaan edelleen lisää näkyvyyttä. Myös ikääntyneellä on oikeus mielen hyvinvointiin, tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen!

Maria Pynnönen 
projektityöntekijä, ikääntyneiden mielenterveyspalvelut 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
 

Älä jää yksin! Seniorichatissa ikääntyneet tai heidän omaisensa voivat keskustella mieltä askarruttavista asioista arkisin maksutta ilman ajanvarausta. Seniorichat on auki arkisin klo 8.00–15.30 osoitteessa Omaks.fi.
 

Kuka? 

Maria Pynnönen 

  • Sairaanhoitajan ura alkoi 20 vuotta sitten erikoissairaanhoidossa neurologisten potilaiden parissa, josta päätyi perusterveydenhuoltoon ja vanhuspalveluihin. 

  • Työskennellyt vuodesta 2009 lähtien Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vanhuspsykiatrisessa työryhmässä. 

  • Toivoo, että työnsä myötä Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneillä on tulevaisuudessa saatavilla toimivat ja monipuoliset mielen hyvinvoinnin palvelut. 

  • Suosittelee lenkkeilyä ja luonnossa liikkumista, mikä rentouttaa, vähentää stressiä sekä parantaa yöunta. Myös sosiaaliset suhteet, asioiden jakaminen, yhdessä tekeminen sekä toisen auttaminen tuovat hyvää mieltä molempiin suuntiin ja edistävät mielen hyvinvointia.