Hyppää pääsisältöön

Jämsä osaksi Keski-Suomen hyvinvointialuetta

26.9.2022

Jämsän integraatio kohti Keski-Suomen hyvinvointialuetta on alkanut hyvin kompleksista lähtökohdista. Ensinnäkin Jämsä muodostaa yhteistoiminta-alueen Kuhmoisten kanssa. Kuhmoinen on ollut osa Pirkanmaata 1.1.2021 alkaen. Yhteistoiminta-alue lakkaa vuoden 2023 alussa, kun Kuhmoinen siirtyy osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta sote-palvelujen osalta. Siitä lähtien kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tuli voimaan 1.7.2021, Kuhmoista on valmisteltu eri toimintojen osalta osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Arjen toimintamallien muutosten lisäksi erkaantuminen ICT-toimintojen osalta on vaatinut suuren määrän järjestelmäasiantuntijuutta sekä Pirkanmaalta että Keski-Suomesta.

Sairaanhoitopiirin vaihtuminen

Jämsä ja Kuhmoinen vaihtoivat sairaanhoitopiiriä Keski-Suomesta Pirkanmaahan vuoden 2013 alusta. Nyt hyvinvointialueuudistuksen myötä Jämsä siirtyy takaisin Keski-Suomeen. Terveydenhuollon palvelut hoitopolkuineen joudutaan ohjaamaan uudella tavalla. Sen lisäksi tulee muutoksia myös terveydenhuollon tarvikkeiden palveluntuottajiin.

Jämsän laaja sote-ulkoistus

Jämsän kaupunki on perustanut Pihlajalinnan kanssa yhteisyrityksen nimeltään Jämsän Terveys, jonka toiminta alkoi 1.9.2015. Jämsän sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistuskausi päättyy 31.8.2025. Ulkoistuksen myötä vastuu palvelutuotannosta ja sen kehittämisestä siirtyi suurelta osin yhtiölle. Kaupungille jäi lähinnä tilaajan ja valvojan rooli.

Laajan sote-ulkoistuksen myötä julkista valtaa sisältäviä tehtäviä siirtyi liiaksikin yksityiselle palveluntuottajalle ja sen tiimoilta on tehty tehtävien uudelleenjakoa viimeisen vuoden aikana. Sosiaalihuollossa mm. palvelutarpeen arviointi ja jo viranhaltijapäätösten valmistelukin tulee olla julkista valtaa käyttävällä viranhaltijalla.

Julkisen roolin vahvistaminen

Julkisen toimijan rooli on seurata puolueettomasti yhteiskunnan kehitystä ja tuottaa tasavertaisesti palveluita ja tietoa, jotka turvaavat kaikkien kansalaisten perusoikeudet. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäjänteisellä, tavoitteen mukaisella toiminnalla luodaan turvallisen yhteiskunnan perustaa – yhteiskunnan, jossa on hyvä elää ja mm. toimia yrittäjänä.

Sujuvan yhteistyön jatkuva kehittäminen ja vahvistaminen hyvinvointialueen, kunnan, yksityisten palveluntuottajien, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden välillä on avaintekijä tässä organisaatiouudistuksessa. Lisäksi pitää muistaa, että monialaisen työskentelyn keskiössä tulisi aina olla jokainen ainutlaatuinen asiakas.

Sari Hellsten
sosiaali- ja terveysjohtaja
Jämsän kaupunki

Image
Sari Hellsten