Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointialue syntyy kunnissa

17.9.2021

Keski-Suomen hyvinvointialue on perustettu ja sen valmistelusta vastaava väliaikainen valmistelutoimielin on aloittanut hyvinvointialueen käytännön valmistelut. Tätä on Keski-Suomessakin hartaasti odotettu ja tähän on jo vuosia valmistauduttu. Olemme innoissamme, mutta samalla nöyränä valtavan työmäärän ja vastuun sekä tiukan aikataulun edessä.

Vaikka väliaikaisella valmistelutoimielimellä onkin nyt päävastuu hyvinvointialueen valmistelussa, on kunnilla ja kuntayhtymillä sekä niiden henkilöstöllä aivan ratkaiseva rooli valmistelujen onnistumisessa.

Kuntien on koottava ja luovutettava tiedot hyvinvointialueelle mm. nykyisistä asiakkaistaan ja henkilöstöstään, sopimuksistaan, tietojärjestelmistään sekä kuntien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista. Samalla niiden olisi ehdittävä myös arvioida mitä niiden toimintamalleja ja käytäntöjä kannattaisi ja mitä ei kannattaisi siirtää uudelle hyvinvointialueelle.

Henkilöstö toteuttaa uudistuksen

Me uudistuksen valmisteluun palkatut ja kunnissa työskentelevät hallintoihmiset voimme huolehtia hyvinvointialueen hallinnon pystyttämisestä ja tietojen kokoamisesta ja yhdistämisestä, mutta varsinaisen uudistuksen toteuttavat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen ammattilaiset.

Samat ammattilaiset huolehtivat vielä koko ensi vuoden ajan keskisuomalaisten palveluista nykyisten kuntien ja kuntayhtymien työntekijöinä. Jotta ammattilaiset voivat toteuttaa uudistuksen, on heillä oltava koko ajan reaaliaikainen tieto valmistelun etenemisestä ja mahdollisuus osallistua hyvinvointialueen palveluiden ja toimintatapojen suunnitteluun. Tiedon kulun ja vuoropuhelun varmistamiseksi väliaikainen valmistelutoimielin on jo päättänyt panostaa viestintään ja ammattilaisten osallistumisen mahdollistamiseen. Korona-ajan hyviä puolia on se, että nyt meillä on sähköisten kanavien myötä aivan uudenlaisia mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua ja välittää myös koko ajan täydentyvää tietoa eri organisaatioiden ammattilaisten ja hyvinvointialueen valmistelijoiden kesken.

Kunnat ovat myös sitoutuneet osaltaan uudistuksen toteuttamiseen. Kuntien mahdollisuudet ovat kuitenkin tiukasta taloustilanteesta ja pahenevasta henkilöstöpulasta johtuen rajalliset. Siksi odotammekin valtiolta myös kunnille suoraa rahallista tukea valmistelun toteuttamiseen.

Sote-uudistuksen hankkeet kuntien tukena

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet tukevat osaltaan kuntia hyvinvointialueelle siirtymiseen valmistautumisessa. Rakennehankkeessa tuetaan kuntia erityisesti hallinnollisissa ja palveluiden digitalisointiin liittyvissä asioissa. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa puolestaan tuetaan kuntia hyvinvointialueelle siirtymisessä kehittämällä ja yhtenäistämällä palveluja ja niihin liittyviä toimintatapoja.

Hyvinvointialueen valmisteluun mukaan pääseminen on meille kaikille todellinen kerran elämässä mahdollisuus. Tähän mahdollisuuteen kannattaa nyt kaikkien yhdessä tarttua.

Mikael Palola

hankejohtaja
Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke