Hyppää pääsisältöön
Riitta Hallberg

Alueellinen tiekartta ohjaa Henkilöstöjaoston toimintaa Keski-Suomessa

5.10.2021

Henkilöstöjaoston muodostavat Keski-Suomen suurimpien kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöjohtajat sekä pääsopijajärjestöjen edustajat (6).

Jaoston tehtävät

Jaoston tehtävänä on valmistella Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesti muun muassa seuraavia asioita:

  • henkilöstön siirtosuunnitelman edellyttämän tiedonkeruun aloittaminen
  • siirtyvän henkilöstön määrän arviointi
  • muun muassa palkkakulujen, lomapalkkavelan, työaikapankkien, säästövapaiden arviointi
  • siirtyvää henkilöstöä koskevan ehtovertailun toteuttaminen
  • yhteistoimintamenettelyjen ohjeistaminen ja käyminen
  • henkilöstön edustajien kuuleminen
  • henkilöstön siirtosopimuksen valmistelu
  • aluevaltuustolle ehdotettavan siirtosuunnitelman valmistelu

Ensimmäisenä tehtävänä olemme hahmotelleet, mitä henkilöstötietoa kerätään ensiksi, mille alustalle ne kerätään sekä mikä on tiedon keruun ajankohta. Ensi vaiheessa kerätään tiedot siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Lisäksi henkilöstöasioiden valmistelussa tarvitaan tietoja esimerkiksi työaikamuodoista, tehtäväkohtaisista palkoista, tehtävänimikkeistä ja paikallisista sopimuksista. Luovuttaville organisaatioille eli kunnille ja kuntayhtymille on myös valmisteltu yhteistoimintamenettelyn materiaalia ja ohjeistusta.

Keväällä 2022 tiedon keruuta täsmennetään, ja loppuvuonna tehdään varsinaiset konversiot, eli henkilöstötietojen siirrot hyvinvointialueelle. Lisäksi parhaillaan on käynnisteillä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien sekä tulevan hyvinvointialueen palkka- ja HR-järjestelmien selvitystyö.

Yhteistoiminta eri kokonaisuuksien välillä tärkeää

Jaoston puheenjohtajana näen, että Henkilöstöjaoston työ on HR-valmistelun tukemisessa olennaista. HR-jaostossa mietitään yhteisiä linjauksia kuntien kanssa muun muassa tukipalveluista siirtyvän henkilöstön selvittämiseksi. Lisäksi on paljon sellaisia asioita, joita pitää jo nyt valmistella aluehallintoa ja tulevaa hyvinvointialuetta varten, kuten palkkausjärjestelmiä, palkkaharmonisaatiota, yhteistoiminnan ja työsuojelun organisointia sekä henkilöstökäsikirjaa.

Henkilöstöjaoston alaisuuteen on tarkoitus asettaa työryhmiä HR-asioiden valmistelua varten. Valmisteluun tarvitaan mukaan HR-asiantuntemusta sekä järjestöjen edustajien näkemystä. Yhteistoiminta kaikilla tasoilla on erittäin tärkeää!

Henkilöstöasioiden valmistelu linkittyy moneen muuhun alueellisen tiekartan kokonaisuuteen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi henkilöstön saatavuuden varmistaminen, tiedolla johtaminen henkilöstösuunnittelun pohjana sekä paikalliset sopimukset.

Tavoitteena on, että aluevaltuustolle on tuotettu 28.2.2022 mennessä tiedot siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista sekä lomapalkkavelasta. Lisäksi tavoitteena on valmistella yhteisiä HR-asioita hyväksyttäväksi.

Riitta Hallberg
Henkilöstöjaoston puheenjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin