Hyppää pääsisältöön
Kaksi henkilöä keittiössä keittämässä kahvia.

Uutinen

Pitkäaikaisen perhehoidon ensimmäiset palkkiot maksussa 13.1.2023

12.1.2023

Keski-Suomen hyvinvointialue maksaa toimeksiantosuhteisten perhehoitajien pitkäaikaisen perhehoidon tammikuun palkkiot ja kulukorvaukset 13.1.2023.

Lyhytaikaisen ja tilapäisen perhehoidon ensimmäiset palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan tammikuulta takautuvasti toteumiin perustuen 15.2.2023.

Perhehoidosta on toimeksiantosopimuksia tehty niin lastensuojelun sijaishuollossa kuin vammaisten ja ikäihmisten perhehoidossa. Keski-Suomen hyvinvointialueelle tiedot toimeksiantosopimuksista ja palkkioista on saatu kunnista ja Saarikan kuntayhtymästä. Tietoja on toimittanut yhteensä 17 eri organisaatiota, jotka aikaisemmin vastasivat perhehoidon järjestämisestä. 

Perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten maksatus on valmisteltu huolellisesti. On kuitenkin mahdollista, että kaikki tarvittava tieto ei ole siirtynyt hyvinvointialueelle. Siksi on tärkeää, että jokainen perhehoitaja tarkistaa, onko palkkio maksettu oikein.

Mikäli pitkäaikaisen perhehoidon palkkion maksussa ilmenee ongelmia, esimerkiksi palkkiolaskelmassa on virhe tai palkkiota ei tule ollenkaan, pyydämme olemaan pikaisesti yhteydessä:

Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osalta

  • Palvelupäällikkö Piritta Huttunen, p. 050 552 4883, sähköposti  piritta.j.huttunen@hyvaks.fi
  • Johtava sosiaalityöntekijä Marja-Leena Huisko, p. 040 663 4728, sähköposti marja-leena.huisko@hyvaks.fi 

Vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon osalta

  • Palveluvastaava Tiina Hellman, p. 050 339 0490, sähköposti tiina.hellman@hyvaks.fi
  • Palvelupäällikkö Saara Paananen, p. 0400 115 656, sähköposti saara.paananen@hyvaks.fi 

Mikäli perhehoitajana et ole saanut palkkiota ja kulukorvausta lainkaan tai palkkio tai kulukorvaus on maksettu virheellisesti, Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa korjata virheen mahdollisimman pikaisesti. Ottaessasi yhteyttä palkkioon tai kulukorvaukseen liittyvässä kysymyksessä varaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • nimesi ja henkilötunnuksesi
  • hoidettavien nimet ja henkilötunnukset
  • kunnan tai kuntayhtymän nimi, josta palkkio aiemmin maksettu
  • millaisesta virheestä tarkalleen on kysymys

Verokorttia ei tarvitse toimittaa hyvinvointialueelle

Maksajapalvelu saa verokorttitiedot jokaiseen palkkion maksukertaan suoraan verottajalta. Ennakonpidätys tehdään verottajalta saadun tiedon mukaan. Verokorttia ei siis tarvitse toimittaa hyvinvointialueelle. 

Verottajalta tulee kuitenkin pyytää verokortille merkintä perhehoidon palkkiosta maksatusta varten. Ansiotuloverokorttia ei palkkioiden maksussa voida hyväksyä. 

Lisätietoja:
vastuualuejohtaja Tuija Koivisto, p. 040 513 5821

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Pääosin tutut ammattilaiset palvelevat edelleen tutuissa toimipisteissä ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista. Uutena työnantajana tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.