Hyppää pääsisältöön
Ihmisiä pöydän ääressä

Uutinen

Paikallisesta neuvottelupöydästä on valmistunut uusia sopimuksia

12.12.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueelle on sovittu alla kuvatut paikalliset sopimukset, jotka ovat tulossa jakeluun myöhemmin Polku-intraan.

Paikallisia sopimuksia käydään läpi torstain 15.12. esihenkilöinfossa. Paikalliset sopimukset ovat voimassa 1.1. –31.12.2023.

Sopimukset on sovittu Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus), Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin.

Seuraavassa poimintoja sopimuksista:

Lomarahojen maksaminen

- Lomarahan maksukuukaudeksi ja maksuperustekuukaudeksi on sovittu kesäkuu.

Jaksotyön pitkät työvuorot

- Työntekijälle vapaaehtoinen. Suostumus annetaan kirjallisena, ja samalla työntekijä ottaa kantaa siihen, kuinka monta pitkää työvuoroa hän on valmis tekemään. 

- Kolmen viikon työaikajaksoon voidaan suunnitella kolme enintään 13 tunnin työvuoroa, jotka voivat olla peräkkäisinä kalenteripäivinä. Aiemmin vahvistettuun työvuoroluetteloon voidaan sopia edellisten lisäksi yksi äkillinen 13 tunnin työvuoro. Kolmen viikon työaikajaksoon voidaan vahvistaa yhteensä enintään neljä 13 tunnin työvuoroa. 

- Alle kuuden tunnin työvuoroja ei käytetä, elleivät toiminnan kannalta perusteltu syy tai työntekijän tarpeet tätä edellytä.  

Teho- ja valvontaosaston tiivistetty työaika

- Entisin ehdoin, mm.: Järjestely on työntekijälle vapaaehtoista. Työvuoron enimmäispituus on 12 tuntia 15 minuuttia.

- Alle kuuden tunnin työvuoroja ei käytetä, elleivät työntekijä ja esihenkilö toisin sovi.  

Kenttäjohtajien (nykyinen sairaanhoitopiiri) työaika

- Entisin ehdoin, mm.: Sopimus mahdollistaa 12 tunnin työvuorot ja 6 viikon tasoittumisjakson. Suunnitellun työvuoron enimmäispituus on 12 tuntia.  

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijän palkka 

- Työajan pituudesta on sovittu entisin ehdoin, mm. Järjestely on työntekijälle vapaaehtoista. Sopimus mahdollistaa maksimissaan 12 tunnin 15 minuutin työvuorot. 

Vuorokausilepo jaksotyössä/SOTE-sopimus

- Työntekijän kirjallisella suostumuksella lepoaika voidaan järjestää niin, että vuorokausilepoajan tulee olla vähintään yhdeksän tuntia. 

- Kolmen viikon työvuorojaksossa voi sopia enintään neljä edellä mainittua lyhyempää vuorokausilepoa.

- Mikäli työyksikössä on suunniteltu lyhyitä vuorokausilepoja edellä mainittua enemmän aiemmin voimassa olleen sopimuksen perusteella, tulee sopimuksen mukaiseen suunnitteluun siirtyä viimeistään työjaksosta 02/2023 alkaen.  

Liukuva työaika

- Saldorajat ovat -24 /+50 tuntia.  

Hälytysraha

- Sovittu toisin virka- ja työehtosopimuksen määrittelemän korvauksen suuruudesta ja aikarajasta, jonka kuluessa töihin kutsusta edellytetään töihin saavuttavaksi.

- Korvauksen suuruus:

  • 150 euroa lauantaina ja sunnuntaina sekä sovittuina juhlapäivinä, jotka ovat jouluaatto, 1. joulupäivä, 2. joulupäivä, uudenvuoden päivä, loppiainen, pitkäperjantai, 1. pääsiäispäivä, 2. pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, juhannuspäivä ja itsenäisyyspäivä (työhön saapuminen juhlapäivää/lauantaita edeltävänä päivänä klo 18:00 – juhlapäivän/sunnuntain jälkeisenä päivänä klo 6:59 välillä)  
  • 120 euroa muina aikoina kuin edellä mainittuina ajankohtina 

- Kutsun pitää edellyttää enintään kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. 

- Tämä sopimus ei koske pelastuslaitoksen henkilöstöä. 

Tuplavuorokorvaus

- Erilliskorvaus työvuorosuunnittelun piirissä olevilla tilanteissa, jossa työntekijä tekee toisen työvuoron ennalta suunniteltua työvuoroa ennen tai päätteeksi. 

- Työvuoron tulee olla vähintään 3 tunnin pituinen, ja joko välittömästi ennen tai jälkeen oman aiemmin suunnitellun työvuoron.

- Korvauksen suuruus:

- 150 euroa lauantaina ja sunnuntaina sekä sovittuina juhlapäivinä, jotka ovat jouluaatto, 1. joulupäivä, 2. joulupäivä, uudenvuoden päivä, loppiainen, pitkäperjantai, 1. pääsiäispäivä, 2. pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, juhannuspäivä ja itsenäisyyspäivä (työhön saapuminen juhlapäivää/lauantaita edeltävänä päivänä klo 18:00 – juhlapäivän/sunnuntain jälkeisenä päivänä klo 6:59 välillä)  

- 120 euroa muina aikoina kuin edellä mainittuina ajankohtina 

- Tämä sopimus ei koske pelastuslaitoksen henkilöstöä. 

Vuoronvaihtokorvaus

- Erilliskorvaus 42,50 € maksetaan tilanteessa, joissa työnantajan vahvistamaan ja julkaisemaan työvuoroluetteloon tehdään muutos työnantajan aloitteesta.  Yövuoroon vaihtaminen oikeuttaa kuitenkin vuoronvaihtokorvauksen sijasta hälytysrahasopimuksen mukaiseen korvaukseen. 

- Vuoronvaihtokorvaus maksetaan kertaluontoisena korvauksena, kun työvuoroluetteloa muutetaan. Edellä mainittu työvuoroluettelon muutos voi sisältää samalla kertaa useamman työvuoron muutoksen siten, että yhden työvuoron muutos-/lisäystarpeen yhteydessä tehdään samalla kertaa työvuoroluetteloa tasaavia tai lepoaikojen kannalta tarpeellisia työvuoromuutoksia. 

- Vuoronvaihtokorvausta ei makseta päällekkäin esimerkiksi hälytys- ja tuplavuorokorvauksien kanssa. Tarkemmat sopimusehdot ja muut rajaukset ks. sopimus.

- Tämä sopimus ei koske pelastuslaitoksen henkilöstä. 

Paikalliset ns. ”lisätyöt”, jononpurut

- Korvauksena lisätöistä voidaan käyttää 3,72-kertaista ammattiryhmäkohtaista tuntipalkkaa. Seuraava taksoituksen tarkasteluhetki on kesäkuun 2023 yleiskorotuksen aikaan. (lisätöissä voi olla myös toimenpide-/tutkimuskohtaisia taksoituksia).

- Lisätöiden käynnistämiseen ja päätöksentekoon liittyvä prosessi informoidaan erikseen.

- Akuuttiin potilaan hengen ja terveyden turvaavaan toimintaan liittyen, esim. leikkausten loppuun saattaminen (ei ennalta sovitut lisätyöt), on työntekijällä oikeus myös tuplavuorokorvaukseen, jos sen muut maksamisen edellytykset täyttyvät. Tällaiset lisätyöt määritellään aina erikseen.

- Tämä sopimus ei koske pelastuslaitoksen henkilöstä.

Lisätiedot

Lisätietoa saa HR:stä ja esihenkilöiltä.