Hyppää pääsisältöön
Sydänkoriste henkilön kädessä.

Uutinen

Omaishoidon ja perhehoidon palkkioiden maksupäivät yhtenäistyvät vuonna 2023

9.12.2022

Omaishoidon ja perhehoidon toimeksiantosopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Siirtyminen ei vaadi nykyisiltä omaishoitajilta tai perhehoitajilta toimenpiteitä tai erillisiä yhteydenottoja, vaan yhteistyö jatkuu kuten nytkin. Hyvinvointialueelle siirryttäessä omaishoidon ja perhehoidon palkkioiden maksatuskäytännöt ja maksupäivät yhtenäistyvät. 

Omaishoidon palkkioiden maksupäivät

Omaishoidon palkkion maksupäivä on jatkossa kuun viimeinen päivä eli tammikuun 2023 palkkio maksetaan 31.1.2023. 

Omaishoidontuen palkkiot säilyvät ennallaan siirtymäajan eli maksut yhtenäistyvät vuoden 2023 aikana.  Jos omaishoitajalle maksettava palkkio on hyvinvointialueella korkeampi kuin omaishoitajalle nyt maksettu palkkio, tukien erotus maksetaan jälkikäteen siirtymäajalta. 

Hyvinvointialueelle vahvistetut omaishoidon hoitopalkkiot ovat

 • 439,70 euroa kuukaudessa
 • 646,46 euroa kuukaudessa
 • 880,50 euroa kuukaudessa
 • 1056,61 euroa kuukaudessa (hoidollisesti raskas siirtymävaihe sekä erityismaksuluokka) 

Palkkioihin on laskettu sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittama palkkakertoimen mukainen indeksitarkistus, joka korottaa vahvistettuja palkkioita noin 3,8 prosenttia.

Omaishoitoa kotioloissa

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Lain mukaan hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Lastensuojelun perhehoidon palkkioiden maksupäivät

Lastensuojelun pitkäaikaisen perhehoidon palkkion ja kulukorvauksen maksupäivä on vuonna 2023 kuluvan hoitojakson 15. päivä. Lyhytaikaisen perhehoidon sekä sijaishoitajien palkkion ja kulukorvauksen maksupäivä on seuraavan hoitojakson 15. päivä. 

Peruspalkkio voimassa oleville sijoituksille sekä uusille, aloittaville perhehoitajille sekä sijoituksille 1.1.2023 alkaen on 917,24 euroa kuukaudessa.

Kulukorvaus, sisältäen 8,33 prosentin indeksikorotuksen, on kaikille voimassa oleville sekä 1.1.2023 jälkeen alkaville uusille sijoituksille:

 • 0–11 vuotta        633,31 euroa kuukaudessa
 • 12–16 vuotta        747,90 euroa kuukaudessa
 • 17–18 vuotta         937,33 euroa kuukaudessa
 • Lyhytaikainen perhehoito    937,33 euroa kuukaudessa

Lastensuojelun perhehoito lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun huolenpidon järjestämistä tehtävään hyväksytyssä perheessä. Lasten ja nuorten perhehoitajista käytetään nimitystä sijaisvanhemmat. Perhehoito on laissa määriteltynä ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi laitossijoitukseen nähden. Perhehoitajille maksetaan hoitopalkkiota, kulu- ja käynnistämiskorvauksia.

Vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon palkkioiden maksupäivät

Vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon pitkäaikaisen perhehoidon palkkion ja kulukorvauksen maksupäivä on vuonna 2023 kuluvan hoitojakson 15. päivä. Lyhytaikaisen perhehoidon sekä sijaishoitajien palkkion ja kulukorvauksen maksupäivä on seuraavan hoitojakson 15. päivä. 

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen ja tarpeenmukaiseen hoitoon sekä läheisiin ihmissuhteisiin perheenjäsenenä. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai osavuorokautista. Perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkiota, kulukorvausta sekä erikseen harkittavaa käynnistämiskorvausta. Pitkäaikaisen perhehoidon palkkiot nousevat 1.1.2023 alkaen. Muihin palkkioihin tulee indeksikorotus.

Pitkäaikaisen perhehoidon palkkiot 1.1.2023 alkaen ovat:

 • palkkioluokka 1    1 094,10 euroa kuukaudessa
 • palkkioluokka 2    1 230,93 euroa kuukaudessa 
 • palkkioluokka 3     1 367,69 euroa kuukaudessa 
  • 1 696,34 euroa kuukaudessa (erityismaksuluokka)   

Lisätietoja: 

 • Omaishoito: vastuualuejohtaja Tuija Koivisto, p. 040 513 5821
 • Lastensuojelun perhehoito palvelupäällikkö Piritta Huttunen, p. 050 552 4883
 • Vammaisten ja ikäihmisten perhehoito: palveluohjaaja Merja Korpela, p. 050 410 0982