Hyppää pääsisältöön

Monikieliset aluevaalit 2022 – vaaliklinikat verkossa

Tapahtuma-aika: 30.11.2021 17:00 - 19:00

Tapahtumapaikka: Online

Aluevaalit 2022 kuuluvat kaikille!

 • Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022.
 • Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Monikieliset aluevaalit 2022 – vaaliklinikat verkossa

 • tiistaina 30.11.2021 klo 17.00-19.00
 • maanantaina 13.12.2021 klo 13.00-15.00
 • torstaina 13.1.2022 klo 15.00-17.00 (mahdollisesti)
 • Ilmoittaudu täällä.

Aluevaaleista lyhyesti

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue ja vaaleissa valitaan jäsenet sekä varajäsenet hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Aluevaltuustot vastaavat sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden ja pelastustoimen tehtävien järjestämisestä hyvinvointialueilla. Helsingissä ei järjestetä aluevaaleja. Lisätietoa verkossa osoitteessa www.vaalit.fi

Välfärdsområdesvalet 2022 är ett val för alla!

 • Välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022.
 • Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022.

Välfärdsområdesvalet 2022 – onlineevenemang

 • på tisdag 30.11.2021 kl 17.00-19.00
 • på måndag 13.12.2021 kl 13.00-15.00
 • på torsdag 13.1.2022 kl 15.00-17.00 (eventuellt)
 • Anmäl dig till evenemanget.

Välfärdsområdesvalet i korthet

Vid välfärdsområdesval utgörs valkretsen av ett välfärdsområde och vid valet utses ledamöter och ersättare till välfärdsområdets välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i välfärdsområdet. I Helsingfors ordnas det inget välfärdsområdesval. Ytterligare information finns på webben på adressen www.valfinland.fi

County elections 2022 are for everyone!

 • County elections in Finland will be held on Sunday 23 January 2022.
 • The advance voting period will be in Finland from 12 to 18 January and abroad from 12 to 15 January 2022.

County elections 2022 – online events

 • Tuesday 30 November 2021 at 17.00-19.00
 • Monday 13 December 2021 at 13.00-15.00
 • Thursday 13 January 2022 at 15.00-17.00 (possibly)
 • Register here.

Briefly about county elections in Finland

The new wellbeing services counties will constitute the electoral districts for the county elections. In the elections, the members and deputy members of county councils will be elected in each wellbeing services county. The county councils will be responsible for organising health, social and rescue services tasks in the wellbeing services counties. No county elections will be conducted in Helsinki. More information available at www.electionsfinland.fi