Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto

Uutinen

Aluevaltuusto palautti Kukkulan alueen kiinteistösopimuksen täsmentämisen uudelleen valmisteluun

7.2.2023

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 7.2. palauttaa yksimielisesti Kukkulan alueen kiinteistösopimuksen täsmentämisen uudelleen valmisteluun Tony Melvillen (sd.) esityksestä ja Meri Lumelan (vihr.) .ym. kannattama.

Esityksenä oli, että aluevaltuusto päättää hyväksyä Kukkulan alueen kiinteistösopimukseen liittyvät asiakirjat sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, hallinnanjakosopimuksen, kauppakirjat ja esisopimuksen sekä huolehtimaan muista edellä mainittujen sopimusten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä.

Aluevaltuustolle esitettiin sopimuskokonaisuuden hyväksymistä ja vuokrasopimuksen jatkamista niin että,

  • hyvinvointialueella on mahdollisuus saada alueelle 20 000 – 25 000 neliömetriä rakennusoikeutta, jos alueen asemakaava muutetaan,
  • hyvinvointialue voi lunastaa vuokrattavat kohteet eli F1, F2 ja 45 rakennukset vuokrakauden päättyessä vuonna 2041. Lunastushinta on 20 miljoonaa euroa. Rakennusten peruskorjausvastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Rakennuksissa ei ole tiedossa merkittäviä peruskorjaustarpeita.,
  • hyvinvointialueelle jää myös 5 000 neliömetrin alue, joka rajoittuu lunastusoption kohteena oleviin rakennuksiin.

Esitetyt muutokset vastaavat ostajien ja Jyväskylän kaupungin kanssa neuvoteltua uutta, täydentävää sopimuskokonaisuutta. Muilta osin uusi, esillä ollut sopimus noudattaa sairaanhoitopiirin aiemmin neuvottelemaa sopimuskokonaisuutta.

Sopimushallinnalle periaatteet

Aluevaltuusto hyväksyi sopimushallinnan periaatteet. Sopimus on työkalu, jolla hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaa järjestetään ja ohjataan, ja jolla toimintaan liittyviä riskejä hallitaan. Sopimushallinta tarkoittaa johtamisen keinoja, joilla luodaan tavoitteet, toteutetaan ohjausta ja seurataan hyvinvointialueen sopimuksiin liittyvää kokonaisuutta.

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia ohjaavat hyvinvointialueen sopimustoimintaa. Sopimushallinnan periaatteet ovat osa hyvinvointialueen ohjausinstrumentteja. Sopimushallinnan periaatteiden ja sitä täydentävän sopimushallinnan ohjeen mukaisesti toteutetaan sopimushallintaa käytännössä. Sopimusten ohjausta ja hallintaa koskevasta toimivallasta on määräyksiä hallintosäännössä

Aluevaltuusto suosittelee toimielimille henkilöstön edustajan kutsumista toimielimien kokouksiin perustellusti hallintosäännön mukaisesti

Aluevaltuusto käsitteli Ilkka Pernun ym. valtuutettujen valtuustoaloitetta henkilökunnan edustajan kutsumisesta ja puhe- läsnäolo-oikeuden myöntämisestä valtuuston ja hallituksen sekä lautakunnan kokouksiin.

Aluevaltuusto totesi, että hallintosäännön mukaan aluevaltuusto ja toimielimet päättävät muiden henkilöiden kuin toimielinten jäsenten puhe- ja läsnäolo-oikeudesta. Lisäksi hallintosäännössä on turvattu henkilöstön osallisuus valmisteluun eli henkilöstöllä on oikeus valita jäsen hyvinvointialueen johtoryhmään sekä vastaaviin muihin hyvinvointialueen johtoryhmiin.

Aluevaltuusto päätti, että se ei kutsu säännöllisesti henkilöstön edustajaa aluevaltuuston kokouksiin eikä myönnä säännöllistä puheoikeutta. Sen sijaan aluevaltuusto voi kutsua henkilöstön edustajan perustellusta syystä aluevaltuuston kokoukseen yksittäiseen asiaan liittyen hallintosäännön mukaisesti. Aluevaltuusto suosittelee samaa käytäntöä muille toimielimille. Aluevaltuusto totesi myös Ilkka Pernun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Asiakohdan aikana käytiin keskustelu valtuustoaloitteen käsittelystä. Aluehallituksen valmistelusta aluevaltuuston käsittelyyn tuotu valtuustoaloite voidaan hyväksyä tai palauttaa uudelleen valmisteluun.

Aluevaltuuston kokousajankohdat vuonna 2023

Aluevaltuusto hyväksyi kokoustensa ajankohdat vuodelle 2023. Kokoukset ovat 7.3., 11.4. (Teams), 9.5., 13.6., 26.9., 24.10. (varaus),14.11. ja 5.12. Aluevaltuustolla on näiden lisäksi iltakouluja ja seminaareja sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

Lisäksi aluevaltuusto päätti, että tilikaudelle 1.1.-31.12.2022 valitaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Finland Oy. Tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjousta kahdelta toimijalta, joista se esitti aluevaltuustolle valittavaksi kokonaishinnaltaan edullisinta tarjousta.

Aluevaltuusto myös myönsi eron

  1. Leena Jäntille tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustehtävästä ja valitsi uudeksi varajäseneksi Tarja Uusipaaston jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
  2.  Anna-Kaarina Autereelle tarkastuslautakunnan puheenjohtajan luottamustehtävästä ja valitsi tarkastuslautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi Elma Hyökyn jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
  3. Saara Kässi-Jokiselle tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustehtävästä ja valitsi uudeksi varajäseneksi Satu Koskisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
  4. Matias Lahdelle aluehallituksen varajäsenen luottamustehtävästä ja valitsi uudeksi varajäseneksi Pekka Neittaanmäen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi aluevaltuusto päätti pöydätä vaalikelpoisuutta koskevan asiakohdan (§ 7), koska ehdotusta uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan ei vielä ollut.

Lisäksi tehtiin kaksi valtuustoaloitetta: Perussuomalaisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien alalta poissa olevien hoitajien paluun edistämistä täydennyskoulutukseen panostamalla ja aluevaltuutettu Eetu Tuovilan (vl.) ym. valtuustoaloite hyvinvointialueen työntekijöiden maskipakon poistamisesta.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki). Aluevaltuusto kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko, p. p. 050 341 2860