Hyppää pääsisältöön
Isä ja tytär loikoilevat riippukeinussa

Vaikuta palveluihin

Hyvinvointialueen palveluita suunnitellaan keskisuomalaisten asukkaiden nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Siksi palveluita ja niiden toimivuutta on tärkeää tarkastella yhdessä ja haluamme kuulla asukkaiden äänen. Huolehdimme siitä, että asukkailla on monipuolisia mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen valmistelun seurantaan, vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan sekä palveluiden kehittämiseen.

Asukkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Keskeisenä tekijänä on asukkaiden äänioikeus aluevaaleissa, joista ensimmäiset käytiin tammikuussa 2022. 

Palveluita rakennetaan yhdessä

Hyvinvointialueen valmistelun aikana tulemme osallistamaan asukkaita, ammattilaisia ja eri sidosryhmiä palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Järjestämme esimerkiksi keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asiakasraateja ja osallisuusfoorumeita sekä otamme asukkaita mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Hyvinvointialueelle on suunnitteilla seuraavat vaikuttamistoimielimet:

  • Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä
  • Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto
  • Vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto

Myös viestimällä Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä turvaamme asukkaiden, ammattilaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmiemme riittävän tiedonsaannin.

Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli -asiakaskysely

Kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työnjakoa. Palvelemme asiakkaita moniammatillisissa tiimeissä, joissa ammattilaiset työskentelevät yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Joskus apu löytyy yhdeltä ammattilaiselta, välillä tarvitaan useamman ammattilaisen yhteistyötä.

Miten onnistuimme? Mitä voisimme kehittää?

Kerro, miten onnistuimme ja missä asioissa voisimme parantaa? Vastaa lyhyeen kyselyyn lomakkeella ja vaikuta oman terveysasemasi toiminnan kehittämiseen! Kiitos vastauksestasi ja ajastasi.

Lisätietoja asiakaskyselystä täällä.

Keski-Suomen osallisuusfoorumi

Kehitämme tulevia Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluita Keski-Suomen asukkaille. Yksi tapa kuulla asukkaita ja muita sidosryhmiämme on neljä kertaa vuodessa kokoontuva Keski-Suomen osallisuusfoorumi. Foorumiin ovat tervetulleita Keski-Suomen asukkaat, järjestöt, ammattilaiset, kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset. Seuraavan kerran osallisuusfoorumi kokoontuu marraskuussa 2021, josta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa Ajankohtaista-sivulla (linkitys). Foorumi ei edellytä osallistumista kaikkiin tilaisuuksiin. Lämpimästi tervetuloa!

Vuoden 2020 ja 2021 osallisuusfoorumeissa osallistujat ovat olleet mukana vaikuttamassa muun muassa
OmaKS.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen sisältöihin, verkkosivuihin ja viestintään sekä työnalla oleviin osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamalleihin.

Voit antaa meille palautetta Palautelomake-sivulla, sosiaalisen median kanavissamme tai ottamalla yhteyttä suoraan valmistelijoihin. Yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivuiltamme. Sinulla on myös oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan tekemällä aloitteita.