Hyppää pääsisältöön

Meidän Keski-Suomi

Tälle sivulle on koottu tietoa Keski-Suomesta ja meistä keskisuomalaisista. Kuinka monta alle 17-vuotiasta, työikäistä tai 65-vuotta täyttänyttä Keski-Suomessa on? Missä asumme? Mikä on lapsiperheen keskikoko? Kuinka moni on vammaisten työ- ja päivätoiminnassa? Kuinka paljon on keskisuomalaisen keskimääräinen eläke? Miten olemme kouluttautuneet? Kuinka moni meistä on vieraskielinen?

Image

Keski-Suomen koko ja etäisyydet 

 • Kokonaispinta-ala  19 011,98 km²
  • Maa 16 042,38 km²
  • Sisävesi 2 969,60 km²
 • Etäisyydet
  • Pohjoisesta, Kinnulasta Jyväskylään 160 km
  • Idästä, Konnevedeltä Jyväskylään 60 km
  • Etelästä, Joutsasta Jyväskylään 70 km
  • Lännestä, Keuruulta Jyväskylään 60 km

Keski-Suomen asukkaat 

 • Väestö 272 600 asukasta, väestötiheys 17 asukasta / km²
  • 0-6 vuotiaita 16 700
  • 7-12 vuotiaita 18 600
  • 13-15 vuotiaita 9 400
  • 16-18 vuotiaita 9 100
  • 19-64 vuotiaita 153 100
  • 65- vuotiaita 65 700

Uusia keskisuomalaisia syntyy vuosittain noin 2 160, ajasta ikuisuuteen siirtyy noin 2 850 asukasta vuodessa. 
Lapsiperheitä meillä on 26 375. Perheen keskikoko 3,79 henkilöä, neljäsosa lapsiperheistä yksivanhempaisia. Työssäkäyviä on 106 600, työttömiä työnhakijoita on noin 14 500. Taajamissa asuu noin 22o 000 asukasta, haja-asutusalueilla 50 000. Taajama-aste on 81 %. Vieraskielisiä meistä on noin 9 800.

0-17 vuotiaat

 • 50 770 asukasta
 • Heistä huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna 1,2%  (noin 600) ja lastensuojelun avohuollossa 4,7% (noin 2400)
 • Lastensuojeluilmoituksia tulee noin 8 200 vuodessa
 • Sopimus lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta on 2,8 prosentille
 • Sosiaalitoimen vahvistamia elatussopimuksia on 5,2 prosentilla

Työikäiset, 15-65-vuotiaat

 • 15 vuotta täyttänyt väestö 230 260
 • Työttömiä työnhakijoita noin 14 250
 • Peruskoulun jälkeistä tutkintoa ei ole 56 000 asukkaalla
 • Toisen asteen tutkinto 100 775 asukkaalla
 • Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet yhteensä 71 000 asukkaalla
 • Terveysliikuntasuositusten mukaan liian vähän liikkuvia 62,6 %
 • Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 6,2 %, noin 14 300 asukasta

65-vuotta täyttäneet

 • 65 700 asukasta eli 24 % väestöstä
 • Vanhuseläkkeen saajia on 64 100
 • Keskieläke on noin 1 720 euroa kuukaudessa
 • Takuueläkkeen saajia 2640 asukasta
 • Eläkkeensaajien asumistuen piirissä 11 300 asukasta
 • Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen asiakkaat 2 450
 • Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 6 200, heistä 1 300:lla vähintään kolme käyntiä päivässä

Vammaiset

 • Asunnon muutostyöt 380
 • Vaikeavammaisten palveluasumisessa 375
 • Vammaisten työ- ja päivätoiminta 880
 • Kuljetuspalveluasiakkaita 3 900
 • Eläkevakuuttaja Keva, autetun asumisen asukkaat 440
 • Eäkevakuuttaja Keva, tuetun asumisen asukkaat 72
 • Eläkevakuuttaja Keva, ohjatun asumisen asukkaat 56
 • Eläkevakuuttaja Keva, laitosasiakkaat 20

Lue lisää ja esitysmateriaalit

Tutustu Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tietoa löydät Hyvinvoinnin edistäminen -sivultamme. Keski-Suomen aluetietoa löydät PDF-muodossa myös Materiaalit-sivultamme