Hyppää pääsisältöön
Neuvottelupöytä

Päättäjät

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään 1.3.2022 työnsä aloittava aluevaltuusto. Keski-Suomen aluevaltuustoon valitaan suorilla vaaleilla 69 valtuutettua. 

Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue eli Keski-Suomen maakunta. Keski-Suomessa äänestäjät voivat äänestää maakunnassa ehdolle asettuneita ehdokkaita. Tulos lasketaan yhteisesi maakunnan alueelta kuten eduskuntavaaleissakin. Kuntakohtaisia paikkoja ei aluevaaleissa ole. 

Aluevaalien aikataulu 

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.  

Keski-Suomen aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022 ja käyttää sen jälkeen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.  

Jatkossa hyvinvointialueen aluevaalit järjestetään aina kuntavaalien yhteydessä. Seuraavat vaalit tullaan näin ollen käymään jo vuonna 2025. 

Tarkemmat aikataulut näet vaalit.fi-sivuilta.

Hyvinvointialueen päätöksenteon rakenne  

Aluevaltuuston tulee asettaa alaisuuteensa aluehallitus, joka valmistelee asioita valtuuston päätettäväksi. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Valtuuston tulee asettaa myös hyvinvointialueen tarkastuslautakunta. 

Lisäksi aluehallituksen on asetettava:

  • nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
  • ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä 
  • vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 

Aluevaltuuston tehtävistä säädetään hyvinvointialueesta annetussa laissa. Aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta. Hallintosäännön määräyksillä aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toimielinrakenteesta ja toimivallan jakoa koskevista ratkaisuista. Hallintosäännöllä aluevaltuusto voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 

Vaaleja ja valtuustotyön käynnistämistä tehdään väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (VATE) 

Jotta vaalit saadaan toteutettua ja valtuusto pääsee aloittamaan kautensa tehokkaasti, valmistelutyötä Keski-Suomen hyvinvointialueella tekee virkamiehistä koostuvat väliaikainen valmistelutoimielin, josta käytetään puhekielessä lyhennettä VATE.  

Väliaikainen valmistelutoimielin tekee työtä, jotta aluevaalit saadaan järjestettyä aikataulussa ja asiat aluevaltuustolle on valmisteltu siten, että valtuusto voi käynnistää työnsä täydellä teholla 1.3.2022. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen rooli on siten puhtaasti valmisteleva, eli se ei voi tehdä itsenäisiä päätöksiä esimerkiksi tulevan hyvinvointialueen palveluista. Palvelurakenteesta päättää äänestäjien tahtotilan mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousten pöytäkirjat löydät Väliaikainen valmistelutoimielin -sivulta

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ja varajäsenet löydät yhteystiedot-sivulta

 

Uutiskirjeet, johto/päättäjät