Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutetut

Päättäjät

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää 1.3.2022 työnsä aloittanut aluevaltuusto. Keski-Suomen aluevaltuustoon valittiin historiallisissa, ensimmäisissa aluevaaleissa tammikuussa 2022 69 valtuutettua ja varavaltuutettua. 

Hyvinvointialueen päätöksenteon rakenne  

Aluevaltuusto on asettanut alaisuuteensa aluehallituksen, joka valmistelee asioita aluevaltuuston päätettäväksi. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluevaltuuston tulee asettaa myös hyvinvointialueen tarkastuslautakunta. 

Lisäksi aluehallitus on asettanut:

  • nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuuston 
  • ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvoston sekä 
  • vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvoston

Aluevaltuuston tehtävät

Aluevaltuuston tehtävistä säädetään hyvinvointialueesta annetussa laissa. Aluevaltuusto päättää muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta. Hallintosäännön määräyksillä aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toimielinrakenteesta ja toimivallan jakoa koskevista ratkaisuista. Hallintosäännöllä aluevaltuusto voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 

Aluevaltuuston ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet löydät hyvaks.fi/paatoksenteko -sivulta. 

Uutiskirjeet, johto/päättäjät