Hyppää pääsisältöön

Tarkastuslautakunta

Tältä sivulta löydät Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenet sekä kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja muut tiedostot.

Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

Sen lisäksi, mitä hyvinvointialuelain 125 §:ssä määrätään, tarkastuslautakunta:

 1. hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman;
 2. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi;
 3. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa;
 4. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen, sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla;
 5. valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle x kertaa vuodessa ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla;
 6. on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä sekä
 7. vastaa tiedottamisesta.

Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti aluevaltuustolle. Muu tiedottaminen tapahtuu tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin aluehallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita tiedottamisen periaatteista.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Pienhankinnan tarjouspyyntö (PDF)

Jäsenet

 • Anna Kaarina Autere, puheenjohtaja
 • Irma Hirsjärvi, varapuheenjohtaja
 • Satu Kytölehto
 • Merja Lahtinen
 • Leila Lindell
 • Tapio Puolimatka
 • Tuomo Silvast
 • Juha Suonperä
 • Jouni Vuori

Varajäsenet

 • Kimmo Tuikka
 • Sirkku Ingervo
 • Juha Kaistinen
 • Saara Kässi-Jokinen
 • Antti Suomala
 • Helky Häkli
 • Leena Jäntti
 • Maarit Heikkinen
 • Harri Oksanen