Hyppää pääsisältöön

Miksi uudistusta tarvitaan?

Suomessa väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistus tarvitaan, jotta Suomessa voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut myös tuleville sukupolville. 

Uudistustyön kautta sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste tullaan Keski-Suomessakin siirtämään oikea-aikaisiin ja toimiviin peruspalveluihin. Oikea-aikaisella hoidolla voidaan ongelmien puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja lisätä näin asukkaiden hyvinvointia. 

Uudistuksen tavoitteena on

  • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut kaikille suomalaisille
  • kehittää palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
  • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
  • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin
  • vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin
  • hillitä kustannusten kasvua

Palveluja sovitetaan yhtenäisiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että eri ammattilaiset toimivat yhteisen suunnitelman mukaisesti ja asiakas saa palvelut oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Tavoitteena on, että asukas saa tarvitsemansa avun helposti yhdellä yhteydenotolla sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Keski-Suomessa kehittämisen painopisteet ovat valikoituneet Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tunnistamista aidoista tarpeista. Kärkenä ovat digitaaliset palvelut ja ratkaisut, joita kehitetään asiakaslähtöisesti. Kehittäminen perustuu laaja-alaiseen osaamiseen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ammattilaisten yhteistyöhön. Tutustu Keski-Suomen kehittämiskohteisiin