Hyppää pääsisältöön
Ekosysteemin katsaustilaisuuden kuvastoa

Ekosysteemin tehtävänä on edistää vaikuttavan terveydenhuollon teknologioiden tutkimusta, osaamista, soveltamista ja käyttöönottoa Keski-Suomessa. Ekosysteemi kehittää vaikuttavuuteen perustuvia toimintamalleja sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä kumppanimalleja julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yritysten välille.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ekosysteemihankkeella edistetään kansainvälisen tason, private-public-patient -ekosysteemin rakentumista Keski-Suomeen. Ekosysteemiyhteistyöllä tuetaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuotteiden ja palveluiden kehittämisprosesseissa sekä edistetään ja kehitetään terveydenhuollon hoitoprosessien ja menetelmien vaikuttavuutta. Onnistuessaan ekosysteemi tuottaa lisääntyvää hyvinvointia Keski-Suomen väestölle.

Tavoitteet

Ekosysteemin keskeisenä tavoitteena on edistää vaikuttavuuden toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa ja mahdollistaa terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa sekä resurssitehokasta kehittämistä ja validointia. Uusien digitaalisten ratkaisujen avulla pyritään lisäämään potilaan omatoimisuutta hoitoon ja kehittämään hoidon vaikuttavuuden arviointia. Ratkaisuja hyödyntäen edistetään myös älykkäällä tiedolla johtamista terveydenhuollossa ja vähennetään ammattilaisten työkuormaa.

Lisäksi toimenpiteillä lisätään Keski-Suomen houkuttelevuutta innovatiivisten ja ketterien toimijoiden näkökulmasta. Tämä parantaa Keski-Suomen maakunnan elinvoimaisuutta ja edistää uuden liiketoiminnan syntymistä Keski-Suomessa. Merkittävää ekosysteemityössä alueellisesti on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö ja suuntautuminen hyvinvointialueen kehittämiseen heti sen suunnittelun käynnistyttyä.

Kumppanuus ekosysteemissä

Hankkeen aikana rakennetaan ekosysteemin toimintamalli ja organisointi yhdessä ekosysteemin kumppaneiden kanssa. Ekosysteemin kumppaneina Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on joukko alan globaaleja suuryrityksiä, joilla on halu olla mukana rakentamassa vaikuttavuuspohjaisten pilottien toteuttamista Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä.

Kehittämistyön keskiössä ovat innovatiiviset kasvuyritykset ja heidän tuottamat ratkaisut, joita ekosysteemiyhteistyöllä kehitetään.

Vaikuttavuusohjelman osahankkeet

Vaikuttavuusohjelma diabeteksen ja sydänsairauksien hoitoon

Ekosysteemin ensimmäinen toimenpide on ollut vaikuttavuusohjelma diabeteksen ja kardiovaskulaaristen sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, joista on käynnistymässä yhteensä neljä pilottia loppuvuodesta 2021 ja vuonna 2022.

 

Toimenpiteiden tavoitteena on mm.

 • edistää potilaan/asiakkaan omahoitoon sitoutumista digitaalisuuden avulla,
 • sairauden ennaltaehkäisyn ja hoidon tulokset ovat vaikuttavia; potilaan/asiakkaan terveys ja elämänlaatu lisääntyy mitattavalla tavalla
 • vaikuttavan hoidon arviointi perustuu luotettavaan mittaamiseen
 • terveydenhuollon prosessien sujuvoittaminen ja resurssien käytön optimointi.

Pilotit ovat:

 1. Etähoitojärjestelmän pilotointi diabetespotilaille, Keski-Suomen keskussairaalan sisätautien poliklinikka & Medtronic
 2. Interaktiivisen sekundääriprevention digihoitopolun rakentaminen sydänpotilaille (Buddy Health Care & Sydänsairaala, pilotin toteutus Tampereen sydänsairaalassa)
 3. Tyypin 2 diabeteksen ensimmäisen vuoden digihoitopolku (Buddy Health care & perusterveydenhuolto)
 4. Onnikka-painonhallintasovelluksen pilotointi diabetesriskissä olevilla, diabeetikoilla ja ylipainoisilla potilailla (Onnikka & perusterveydenhuolto)

Älykkäällä tiedolla johtaminen

Kesällä 2021 on käynnistynyt älykkäällä tiedolla johtamisen yhteiskehittäminen, jossa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyökumppaneina toimivat Innovestor ja Accenture, sekä jatkossa valitut kasvuyritykset. Tunnistettuja haasteita, joihin on lähdetty innovaatioyhteistyöllä etsimään ratkaisuja ovat:

 1. Olemassa olevan asiakastiedon hyödyntäminen tilannekuvan kirkastamiseksi
 2. Uuden asiakastiedon keräämisen yhtenäistäminen ja digitalisointi
 3. Asiakaskokemuksen / hoidon parantaminen keinoälyn välinein.

Laajennusohjelma

Suunnitteluvaiheessa olevassa laajennusohjelmassa haetaan yhteistä kehittämisteemaa diabeteksen ja sydänsairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Laajennusohjelman aikataulu on vielä avoin. Laajennusohjelmassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kumppanina on joukko alan globaaleja suuryrityksiä, joilla on halu olla mukana rakentamassa vaikuttavuuspohjaisten pilottien toteuttamista Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä.  Tiedot täydentyvät suunnittelun edetessä.

Ekosysteemin esittelytilaisuus järjestettiin lokakuussa

Katsauksessa käsiteltiin millaisia tuloksia innovaatioiden sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteiskehittämisen myötä on tuotettu eri sairauksien hoitoon. Katsaus järjestettiin Sairaala Novassa ja etäyhteyksin 25.10.2021.

Lisätietoja uutisessa.

Yhteistyökumppanit

Ekosysteemitoimintaa rakennetaan yhteistyössä ydinkumppanien kanssa:

 • Medtronic
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Novartis
 • Innovestor
 • Sydänsairaala
 • Accenture
 • Roche

Yhteyshenkilöt:

 • Niina Ylönen-Käyrä, projektipäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, niina.ylonen-kayra(at)ksshp.fi, 050 439 3390
 • Perusterveydenhuollon vaikuttavuuspilotit: Mari Rantamäki, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet. mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi, 050 311 8609
 • Ulkopuoliset toimijat. Satu Haka, Business Director, Innovestor. satu.haka(at)innovestor.fi, 050 304 8779