Hyppää pääsisältöön
Palveluketjujen kehittäminen

Palveluketjujen kehittäminen

Kehittämiskohteinamme ovat tyypin 2 diabeteksen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelut. 

Pyrimme siihen, että keskisuomalaisten avuntarve tunnistetaan, ja hoitoon sekä palveluihin päästään varhaisemmassa vaiheessa ja palveluiden jatkuvuus varmistetaan. Edistämme sähköisten itsehoidon mahdollisuuksien sekä digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Vahvistamme ammattilaisten moniammatillista työskentelyä sekä yhtenäistämme työnjakoa ja toimintamalleja, jotta asiakkaan kulku palveluissa olisi sujuvaa. Tavoitteenamme on tarjota laadukkaat palvelut keskisuomalaisille asuinpaikasta riippumatta.

Palveluketjulla tarkoitamme palvelukokonaisuutta, asiakkaan palvelupolkua, jonka hän kulkee läpi saadessaan palveluja tarvitsemaansa hoitoon. 

Tyypin 2 diabetes

Kehittämistyössämme panostamme ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen diabetesriskin sekä tyypin 2 diabeteksen tunnistamiseen. Olemme luoneet elämäntapaohjaukseen digitaalisen asiakaspolun, joka löytyy OmaKS.fi:ltä, Keski-Suomen digitaalisesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Lisäksi pyrimme siihen, että asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen elämäntapamuutoksen toteuttamiseksi yksilö- tai ryhmäohjauksessa. Vahvistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä järjestöjen välistä yhteistyötä. Vaativan diabeteksen hoidon laadun parantamiseksi valmistelemme diabeteskeskusta Keski-Suomeen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kehittämistyössämme tavoittelemme asiakaslähtöisempiä ja saavutettavampia mielenterveys- ja päihdepalveluita, ilman ylimääräisiä kynnyksiä asikkaalle. Pyrimme siihen, että asukkaan avuntarve tunnistetaan eri palveluissa, ja hoitoon sekä palveluihin pääsee helpommin ja varhaisemmassa vaiheessa. Lisäämme palveluihin digitaalisia asiointikanavia.

Kehitämme ja yhtenäistämme hoidon ja palveluiden tarpeen arviointia sekä vahvistamme palveluiden jatkuvuutta. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen palveluihin tarkoittaa sitä, että asiakkaan kokonaistilanne sekä hänen läheisensä otetaan huomioon heti hoidon alusta alkaen. Vahvistamme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista mielen hyvinvoinnin kokonaisuudesta. Kehittämisen kulmakivenä meillä on ajatus: mielenterveys kuuluu kaikille.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Tavoitteenamme on turvata hyvät ja laadukkaat elämän loppuvaiheen palvelut keskisuomalaisille. Teemme tiivistä yhteistyötä Sairaala Novan, terveyskeskussairaaloiden, kotihoidon, asumispalveluiden sekä Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa hoidon ja palveluiden kehittämiseksi.

Olemme käynnistäneet ensihoidon saattohoitoprotokollan, jonka tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa kotisaattohoitopotilaiden hoitoa. Perustamme Keski-Suomeen palliatiivisen keskuksen, jossa toimii palliatiivinen poliklinikka, kotisairaala, osastohoito erityisen haastavissa tilanteissa sekä psykososiaalisen tuen palvelut. Psykososiaalisen tuen vahvistamiseksi tarjoamme perheterapeutin palveluita elämän loppuvaiheeseen kaikille keskisuomalaisille. Perheterapeutti on tukena ja apuna esimerkiksi kun oma sairaus tai elämäntilanne mietityttää, asioista on vaikea puhua omien läheisten kesken tai huoli lapsesta, puolisosta tai läheisestä on herännyt. Kotisairaalatoimintaa laajennetaan yhteistyössä Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen KYS ervalla -hankkeen kanssa.

Palliatiivinen hoitajakonsultaatio -toiminta on käynnistynyt ja hyödynnettävissä koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Hoitajakonsultti tukee, neuvoo ja ohjaa ammattilaisia, jotka työskentelevät palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevien potilaiden kanssa. Palliatiivisen poliklinikan hoitajakonsultaatiot ovat koko Keski-Suomen hyvinvointialueen ammattilaisten hyödynnettävissä.