Hyppää pääsisältöön

RAI-arviointi- ja seurantajärjestelmä

RAI-järjestelmä toimii ammattilaisen työvälineenä ikääntyneiden neuvonnan, tuen, hoidon ja palveluiden arvioinnissa sekä seurannassa tuottaen tietoa muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasrakenteesta, sosiaali- ja terveyspalveluiden laadusta ja toiminnan vaikuttavuudesta. 

Asiakkaiden ääni kuuluviin

Tavoitteenamme on saada asiakkaiden, ikääntyneiden henkilöiden, ääni entistä paremmin kuuluviin. Uusimpaan RAI-arviointisisältöön kuullan ja kirjataan asiakkaan hoidon ja palveluiden tavoitteita sekä itsearvioituna mielialaa ja terveydentilaa.  Seuranta-arvioinnissa asiakas antaa arvosanan, miten hyvin hänen ilmaisemat tarpeet ja tavoitteet ovat toteutuneet. Tämä tieto on hoitohenkilöstölle arvokasta. 

Nykyisissä RAI-järjestelmää käyttävissä Keski-Suomen kunnissa on totuttu tekemään arviointeja kotihoidossa ja asumispalveluissa. Laajennus näiden kuntien osalta liittyy pääsääntöisesti järjestelmän käyttöönottoon palvelutarpeen arvioinneissa, omaishoidon tuessa ja asumispalveluihin ohjautumisessa. Tavoitteena on parantaa järjestelmän avulla ikääntyneiden asiakkaiden tuen, palveluiden ja hoidon kohdentumista: oikeat palvelut oikeaan aikaan. RAI-järjestelmä elää hyvin ajassa ja on monipuolisesti hyödynnettävissä moniammatillisen tiimin työskentelyssä. 

Mikä on RAI?

RAI-arviointi- ja seurantajärjestelmä (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-välineistön sisältöä ylläpitää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto inter-RAI. Suomessa RAI-välineitä valvoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lue lisää: