Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma

Hoidon ja palvelujen piirin pääsy on korona-pandemian vuoksi hidastunut. Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman kehittämistyön kautta varmistamme, että palvelujen kyky vastaanottaa asiakkaita, jo varhaisesta vaiheesta alkaen, palautuu ennalleen ja paranee. Kehittämistyöllä varaudumme myös mahdollisiin tuleviin pandemioihin.

Tavoitteenamme on

  • asiakkaiden kiireettömään hoitoon pääsyn (7 vuorokauden hoitotakuu) nopeuttaminen ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja
  • korona-pandemian aiheuttaman sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvajeen vähentäminen
  • digitaalisten palveluiden laajentuminen koko Keski-Suomen hyvinvointialue (OmaKS.fi-palvelu)
  • vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista: lisätä vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä ottaa käyttöön hoitoon pääsyä edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Tausta ja ohjaavat kokonaisuudet

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma noudattaa kansallisen kestävän kasvun ohjelman antamia suuntaviivoja. Kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Kehittämistyötä viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa.