Hyppää pääsisältöön

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Työryhmän tehtävät

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työryhmän tehtävät liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen kokonaisuuteen. Työryhmän tehtävänä on valmistella valtakunnallisen tiekartan mukaisesti palvelujen järjestämis- ja tuotantomallia siten, että aluevaltuusto pääsee työssään  ohjaamaan ja päättämään hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen ja tuotannon periaatteista ja niiden valmistelusta. Työryhmä varmistaa asiakokonaisuuksien etenemisen yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa. 

Sote-palvelujen työryhmä keskittyy järjestämistehtävän kokonaisuuteen, johon kuuluu muun muassa:

 • väestön palvelutarpeen nykytilan ja tulevaisuuden skenaarioiden määrittely sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kehittäminen
 • järjestämistehtävän täsmentäminen
 • tuotannonohjauksen määrittäminen
 • integraation, koordinaation ja yhteistyön edistäminen
 • strategiatyön käynnistäminen

Työryhmän jäsenet

Työryhmä koostuu Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen sekä henkilöstön edustajista.

 • Kati Kallimo, puheenjohtaja, kati.kallimo(at)hyvaks.fi
 • Kia Paasivirta, jaoston sihteeri, kia.paasivirta(at)ksshp.fi
 • Tuija Koivisto, Keuruu, tuija.koivisto(at)keuruu.fi
 • Marja Laurila, Viitasaari, marja.laurila(at)viitasaari.fi
 • Eija Alhonen, Konnevesi, eija.alhonen(at)konnevesi.fi
 • Jenni Laiho, Kinnula, jenni.laiho(at)kinnula.fi
 • Vuokko Lehtonen, Luhanka, vuokko.lehtonen(at)luhanka.fi
 • Tuula Kotimäki, Toivakka, tuula.kotimaki(at)toivakka.fi
 • Sari Hellsten, Jämsä, sari.hellsten(at)jamsa.fi
 • Ulla Kuittu, Jyväskylä, ulla.kuittu(at)jyvaskyla.fi
 • Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, juha.kinnunen(at)ksshp.fi
 • Mari Kolu, Keuruu, mari.kolu(at)keuruu.fi
 • Maarit Jomppanen, Multia, maarit.jomppanen(at)multia.fi
 • Terhi Lamminniemi, Hankasalmi, terhi.lamminniemi(at)hankasalmi.fi
 • Saara Kuusela, Äänekoski, saara.kuusela(at)aanekoski.fi
 • Anna-Maija Kääriäinen, Joutsa, anna-maija.kaariainen(at)joutsa.fi
 • Jouko Nykänen, Uurainen, jouko.nykanen(at)uurainen.fi
 • Simo Oksanen, Muurame, simo.oksanen(at)muurame.fi
 • Riitta Hallberg, Saarikka, riitta.hallberg(at)saarikka.fi
 • Raija Harju-Kivinen, Petäjävesi, raija.harju-kivinen(at)petajavesi.fi
 • Eva Pihlamaa-Tuononen, Keski-Suomen seututerveyskeskus, eva.pihlamaa-tuononen(at)seututk.fi
 • Heljä Lundgren-Laine, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, helja.lundgren-laine(at)ksshp.fi
 • Janne Mäntynen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, janne.mantynen(at)ksshp.fi
 • Johanna Tuukkanen, Jyväskylä, johanna.tuukkanen(at)jyvaskyla.fi
 • Pauli Nurminen, Keski-Suomen pelastuslaitos, pauli.nurminen(at)jyvaskyla.fi
 • Mirja Ahoniemi, Laukaa, mirja.ahoniemi(at)laukaa.fi
 • Tiina Koponen, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, tiina.koponen(at)jyvaskyla.fi
 • Viestintä
  • Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma, sanna-riikka.koponen(at)jyvaskyla.fi
  • Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, emilia.nikkinen(at)ksshp.fi 

Henkilöstön edustajat

 1. edustaja, Merja Pöyhönen, merja.poyhonen(at)viitasaari.fi
 2. edustaja, Outi Kavasmaa, outi.kavasmaa(at)ksshp.fi

Integraatiotyöryhmät

Työryhmää edeltänyt sote-palveluiden jaosto on jäsentänyt työskentelyään perustamalla neljä integraatiotyöryhmää, jotka valmistelevat vastuualueillaan palvelun järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuutta. Integraatioyöryhmät työskentelevät tiiviisti viikottaisissa tapaamisissa (tapaamisajat alla). Työryhmätyöskentely levittyy laajasti eri organisaatioihin: integraatioryhmien alaryhmiin osallistuu satoja tulevan Keski-Suomen hyvinvointialueen ammattilaisia. 

Integraatioryhmät 

1. Perheiden palvelukokonaisuus

 • Puheenjohtaja: Päivi Kalilainen, Palvelujohtaja, Jyväskylä
 • Sihteerit: Anu Pihl, ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja Marja Laurila, perusturvan toimialajohtaja, Viitasaari
 • Viestintä: Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
 • Alatyöryhmät:
  1. Ohjaus
  2. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut (SHL)
  3. Lastensuojelulain mukaiset palveluiden (LSL)
  4. Oppilashuolto
  5. Kouluterveydenhuolto
  6. Opiskelijuterveydenhuolto
  7. Nuorten päihdetyö
  8. Neuvolatyö
  9. Lasten ja nuorten mielenterveystyö
  10. Perhekeskus
  11. Neuropsykiatrinen työ
  12. kuntoutus
 • Työryhmä kokoontuu viikottain

2. Laaja-alainen sote-keskus

 • Puheenjohtaja: Eva Pihlamaa-Tuononen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus
 • Varapuheenjohtaja: Keijo Lukkarinen, ylilääkäri, Äänekoski
 • Sihteerit: Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö ja Sari Nurmivaara, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
 • Viestintä: Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
 • Alatyöryhmät:
  1. Kuntoutus
  2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  3. Suun terveydenhuolto
  4. Palvelutarpeen arviointi (HTA PTA)
  5. Ohjaus- ja neuvontapalvelut
  6. Vammaispalvelut, Työikäisten sosiaalipalvelut, Erikoissairaanhoito perustasolla -ryhmä, Sosiaali- ja kriisipäivystys
 • Työryhmä kokoontuu joka keskiviikko klo 12−14

3. Sairaalapalvelut

 • Puheenjohtaja, Juha Paloneva, vs. johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
 • Varapuheenjohtaja: Kati Seppänen, palvelujohtaja, Jyväskylä
 • Sihteerit: Anne Pihl, palvelujohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Merja Ahonen, sidosryhmäasiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Viestintä: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Alatyöryhmät:
  1. Sairaala Novan vuodeosastotoiminta,
  2. Terveyskeskus-sairaalat
  3. Sairaala Nova poliklinikat
  4. Yhteispäivystys
  5. Diagnostiset palvelut
  6. Sairaala-apteekki
  7. Apuvälinekeskus
  8. Kliiniset ja tuotannolliset tukipalvelut
 • Työryhmä kokoontuu joka torstai klo 13−15

4. Koti- ja asumispalvelut

 • Puheenjohtaja: Anu Kinnunen, palvelujohtaja, Saarikka
 • Varapuheenjohtaja, Maarit Raappana, palvelujohtaja, Jyväskylä
 • Sihteeri: Tuija Koivisto, perusturvajohtaja, Keuruu
 • Viestintä: Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
 • Alatyöryhmät
  1. Kotiin vietävät palvelut, ennalta ehkäisevä työ ja varhainen tuki
  2. Kotiin vietävät palvelut, omais ja perhehoito
  3. Ikääntyvien asumispalvelut
  4. Erityisryhmien kotiin vietävät palvelut ja asumispalvelut 
 • Työryhmä kokoontuu viikottain

Alatyöryhmien työskentely

Jokaiselle alaryhmälle on nimetetty puheenjohtaja ja hänellä on oikeus täydentää työryhmän koostumista kuntien esitysten pohjalta. Alatyöryhmä vakiokokoonpano on noin 14 ammattilaista.

Alatyöryhmä perustaa tarvitsemansa toimintamalli- ja asiantuntijaryhmät työskentelynsä tueksi huomioiden myös järjestö ja yritysten osallisuuden toimintamalli- ja asiantuntijaryhmissä tarpeen mukaan.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämistoiminta nivotaan hankesuunnitelmassa sisältyvien kokonaisuuksien osalta työryhmien työskentelyyn. Keski-Suomen eri palvelujen vakiintuneet verkostoryhmät ovat jo hyvää käytäntöä ja niiden roolia on syytä vahvistaa työskentelyssä, jottei mikään organisaatio ole sivussa hyvinvointialueen rakentamisesta.