Hyppää pääsisältöön
Pelastuslaitostoimintaa

Pelastustoimen järjestäminen Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille, jotka vastaavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimen tehtävät ovat tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien vastuulla.

Valtion ohjaus vahvistuu

Pelastustoimen uudistus on osa hyvinvointialueuudistusta. Pelastustoimi on säädetyssä lainsäädännössä kuitenkin jatkossakin erillinen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala myös hyvinvointialueella. Uudistuksen myötä valtion strateginen ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus takaa entistä yhdenmukaisemmat palvelut eri puolilla Suomea. Tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Tavoitteet

Uudistuksen tavoitteena on turvata ja ylläpitää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, kattavuutta ja laatua sekä kehittää pelastustoimen palvelujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta ja tehostaa toiminnan vaikuttavuutta. Yhteistyötä tiivistetään sosiaali- ja terveystoimen kanssa ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Tavoitteena on parantaa pelastustoimen palveluja sen kaikissa tehtävissä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Lisäksi suuronnettomuuksiin ja muihin häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin ja niihin kuuluviin väestönsuojelutilanteisiin varautumista pyritään parantamaan.

Uudistuksella varmistetaan pelastustoimen mahdollisuus kehittyä muuttuvan toimintaympäristön ja sen uhkien mukaisesti. Kyse on ihmisten elintärkeistä lähipalveluista ‒ uudistuksen toimeenpano tavoitteiden mukaisesti on siksi tarpeellinen ja tärkeä.

Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen käytännön tehtävät alueellaan. Uudistuksen myötä Keski-Suomen pelastuslaitoksen koko henkilöstö siirtyy nykyisin ehdoin hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023.

Sopimuspalokuntien palokuntasopimukset siirtyvät alueen pelastustoimelta hyvinvointialueelle. Päätoimista henkilöstöä Keski-Suomen pelastuslaitoksella on noin 400 henkilöä ja palvelujen tuottamisessa käytetään kiinteänä osana lähes 1 000 henkilön sopimuspalokuntaverkostoa.