Hyppää pääsisältöön

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle ministeriöiden alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesti muun muassa seuraavia asioita:

 • henkilöstön siirtosuunnitelman edellyttämän tiedonkeruun aloittaminen
 • siirtyvän henkilöstön määrän arviointi
 • muun muassa palkkakulujen, lomapalkkavelan, työaikapankkien, säästövapaiden arviointi
 • siirtyvää henkilöstöä koskevan ehtovertailun toteuttaminen
 • yhteistoimintamenettelyjen ohjeistaminen ja käyminen
 • henkilöstön edustajien kuuleminen
 • henkilöstön siirtosopimuksen valmistelu
 • aluevaltuustolle ehdotettavan siirtosuunnitelman valmistelu

Tavoitteet

Henkilöstöjaoston tavoitteena on, että aluevaltuustolle on tuotettu 28.2.2022 mennessä tiedot siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista sekä lomapalkkavelasta. Lisäksi tavoitteena on valmistella yhteisiä HR-asioita hyväksyttäväksi.

Päätös jäsenten nimeämisestä

Henkilöstöjaoston muodostavat Keski-Suomen suurimpien kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöjohtajat sekä pääsopijajärjestöjen edustajat (6).

Nimeämispäätös (pdf) on nähtävillä 11.10.2021 alkaen. Päätökseen voi jättää kirjallisen oikaisupyynnön 14 päivän ajan.

Jaoston jäsenet

 • Riitta Hallberg, jaoston puheenjohtaja, Saarikka, riitta.hallberg(at)saarikka.fi
 • Eeva Aarnio, jaoston varapuheenjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, eeva.aarnio(at)ksshp.fi
 • Arja Aroheinä, Jyväskylä, arja.aroheina(at)jyvaskyla.fi
 • Arja-Leena Kriivarinmäki, Äänekoski, arja-leena.kriivarinmaki(at)aanekoski.fi
 • Tarja Ojala, Keuruu, tarja.ojala(at)keuruu.fi
 • Eero Raittila, Laukaa, eero.raittila(at)laukaa.fi
 • Maarit Mäntykoski, Jämsä, maarit,mantykoski(at)jamsa.fi
 • Erja Tammelin, Saarikka, erja.tammelin(at)saarikka.fi
 • Mervi Pääkkö, Wiitaunioni, mervi.paakko(at)viitasaari.fi
 • Mari Nurmiranta, Muurame, mari.nurmiranta(at)muurame.fi
 • Anna-Maija Kääriäinen, Joutsa, anna-maija.kaariainen(at)joutsa.fi
 • Heljä Lundgrén-Laine, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, helja.lundgren-laine(at)ksshp.fi
 • Mikael Monthan, Keski-Suomen pelastuslaitos, mikael.monthan(at)jyvaskyla.fi
 • Marjut Nieminen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, marjut.nieminen(at)ksshp.fi
 • Merja Virtanen, Jyväskylä, merja.virtanen(at)jyvaskyla.fi
 • Viestintä
  • Sanna-Riikka Koponen, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet, sanna-riikka.koponen(at)jyvaskyla.fi
  • Elina Laiho-Logrén, Jyväskylän kaupunki, elina.laiho-logren(at)jyvaskyla.fi
  • Hanne Joenaho, Keski-Suomen seututerveyskeskus, hanne.joenaho(at)seututk.fi

Henkilöstön edustajat henkilöstöjaostossa

Julkisen alan unionin (JAU) edustajat:

 • Hannu Tuderus, hannu.tuderus(at)jyvaskyla.fi
 • Ulla Sinikka Sihvonen, ulla.sinikka.sihvonen(at)jyvaskyla.fi

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO) edustajat:

 • Heljä Siitari, helja.siitari(at)jyvaskyla.fi
 • Outi Kavasmaa, outi.kavasmaa(at)ksshp.fi

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö ry:n (Sote) edustajat:

 • Anne Puronaho, anne.puronaho(at)ksshp.fi
 • Sari Puikkonen, sari.puikkonen(at)jyvaskyla.fi

Jaoston alla olevat valmistelevat työryhmät

Jaostot voivat perustaa valmistelukokonaisuuksia valmistelevia työryhmiä.

Henkilöstön saatavuuden varmistaminen alatyöryhmä

Henkilöstöjaoston alla toimii Henkilöstön saatavuuden varmistaminen alatyöryhmä, jonka tehtävänä on henkilöstön saatavuuden varmistaminen tulevalle hyvinvointialueelle sekä Keski-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin. Lisäksi työryhmän tehtäviin kuuluu oppilaitosyhteistyön kehittäminen, ulkomaisen henkilöstön saatavuuden selvitystyö sekä työantajakuvan luominen hyvinvointialueelle yhteistyössä viestinnän kanssa. 

H
enkilöstön saatavuuden varmistaminen alatyöryhmän jäsenet

 • Heljä Lundgren-Laine, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, työryhmän vetäjä
 • Anna-Leena Pusa, Jyväskylä
 • Kirsi Sipola, Jyväskylä
 • Anu Kinnunen, Saarikka
 • Mari Nurmiranta, Muurame
 • Anna-Maija Kääriäinen, Joutsa
 • Saara Paananen, Äänekoski
 • Sari Puikkonen, järjestöjen edustaja
 • Mari Kolu, Keuruu
 • Helena Ilomäki, Wiitaunioni
 • Päivi Anttila, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri